پنجشنبه ۷ مرداد ۹۵، ساعت ۱۲:۲۷
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه