کد خبر: ۸۶۲۱۷
۴۸۲ بازدید
۸ دیدگاه (۸ تایید شده)

شورای اسلامی شهر و شهرداری میانه صورت بودجه،درآمد و هزینه سال 96 و 6 ماه اول سال 97 را منتشر نکرده است

۱۳۹۷/۹/۱۶
۲۰:۵۱

 

بعد از گذشت چندین ماه از سال 1396 و نیمه اول سال 1397 شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه گزارش بودجه،درآمد و هزینه شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه را در سال 1396 و 6 ماهه اول سال 97 را برای اطلاع عموم منتشر نکرده است

بیانات مقام معظم رهبری: مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را جزئیات و واقعیات مطللع کنند، ما چیز محرمانه نداریم،چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است.

در اجرای مفاد ماده 71 قانون شهرداری ها و بند 10و 31 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و بند 10 فصل دوم بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور، باید شهرداری و شورای اسلامی شهر گزارش سالانه و شش ماهه اول سال را تا پانزدهم مهر ماه همان سال همراه با تفریغ بودجه سالانه جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.

متاسفانه بعد از گذشت بیش از 8 ماه از سال 1396 و دو ماه از نیمه اول سال 1397 شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه  هنوز این گزارش را برای اطلاع عموم منتشر نکرده اند.

طبق ماده 91 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، هر گاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و... انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد.

قانون شهرداری ها:

ماده 71-شهرداری مكلف است هر شش ماه يكبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزينه شهرداری را كه به تصويب انجمن شهر رسيده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده نسخه ای از آن را به وزارت كشور بفرستد.

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران:

بند 10 ماده 80-ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﯾﮏﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﻪﺍی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ.

بنده 31 ماده 80- ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﺍی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﺪ.

ماده 91-  ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺣﻴﻒ ﻭ ﻣﻴـﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﻭﺻـﻮﻝ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺘﺒﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ.

بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور:

بند 10 فصل دوم:شهرداری مكلف است هر شش ماه يكبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزينه شهرداری را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و نسخه از آن را به وزرات کشور ارسال نمایند.

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۷/۹/۱۸ ۲۳:۰۹

متاسفانه تنهاترین چیزی که میتونیم بگیم همینه وسلام!

۹۷/۹/۱۸ ۲۲:۱۵

در واقع احتکار کردن نوعی ظلم کردن به مردم می باشد و حتی در قرآن نیز از آن صحبت شده و انسان ها, را از انجام آن برحذر کرده است .قانون مجازات اسلامی برای شخص محتکر مجازات هایی در نظر گرفته است, و با آن برخورد می کند .با توجه به میزان احتکار مجازات اعدام . حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

فعلا موی دماغ افراد منفت طلب و فرصت طلب هستیم.

۹۷/۹/۱۸ ۲۱:۵۹

خرده فروش!!!!؟؟؟؟....عمده ...شد.متاسفانه ؟؟؟؟.

۹۷/۹/۱۸ ۲۱:۵۲

آقای رشیدی بااین همه اطلاعات ازقوانین که در مخ شما هست آیا نسبت به فروش لوازم خانگی احتکار شده از سالهای قبل نیز قانونی هست؟ لطفا نخود هرآش نباشید.

۹۷/۹/۱۷ ۱۸:۲۹

دقیقا اینچین است.قویترین شهردار ما خرده فروش بود بدون شک همه هم میدونستند ولی چنان هجمه ای براش ساختند که تمامی نداشت.خدا پشت پناه ایشان و تمامی کادر ایشان که به داد مردم اکرمی و ساحلی رسید باشد.الان همه چی رو هواست.چند ماه پیش به شهرداری رفته بودم (آخر دوره نصیری)هیچ کس اصلا جوابگو نبود خود بنده بودم که دم در شهردار بودم خودم داد کشیدم خرده فروش کو که به ما جواب بده.خدا از این شورای که فقط فقط با رای و جو سازی روستاهاشون در اومدن نگذره.اقای اکبری قبل شورا شدن هر روز دم مغازه جاده میگشت الان خبری از ایشان و دوستانشون نیست.شنیدم حالا برخی از اعضای شورا به فکر نماینده شدن هم هستند!وای به حال ما

۹۷/۹/۱۷ ۱۷:۱۰

نماینده حق سفارش خودی ها و اهالی ستاد برای انتصابات ندارد مگر اینکه از وی استعلام کنند و ایشان فردی را نه بخاطر ستادی بودن بلکه بخاطر لایق بودن (چه بسا ستادی هم باشد) سفارش کند اما نباید تاکید کند یا تحمیل کند. نماینده خود را چه به حق و چه ناحق، در عزل و انتصابات شهری به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کند

۹۷/۹/۱۷ ۰۹:۰۷

یک زمانی روابط عمومی شهرداری میانه چنین گزارش های تحلیلی و فنی از عملکرد مالی شهرداری منتشر می کرد :

گزارش درآمد و هزینه سال 1394 شهرداری میانه منتشر شد
https://vom.ir/miyanehir/posts/59038

صورت درآمد و هزینه شش ماهه نخست سال 1395 شهرداری میانه منتشر شد
https://vom.ir/miyanehir/posts/66734

و حالا به جایی رسیده ایم که اطلاع رسانی در این نهاد عریض و طویل از ریشه خشک شده است.

جالب است آن زمان روابط عمومی شهرداری از زمین و آسمان مورد انتقاد و هجمه امثال برخی آقایان بود ولی الان همه چی آرومه، ههمون خوشبختیم ....

۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۲۵

مگه میانه شورا داره ؟؟؟!!!

اخبار روز