یکشنبه ۵ شهریور ۹۶، ساعت ۲۰:۵۹
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه