چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷، ساعت ۱۷:۵۵
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه