پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸، ساعت ۱۲:۵۸
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه