کد خبر: ۴۸۳۳۴
۱۴۴۸ بازدید
۱۹ دیدگاه (۱۸ تایید شده)

به خاطر ریاست، شورای شهر را تعطیل کرده اند

۱۳۹۴/۷/۱۱
۰۸:۱۸

اختلافات اعضاي شوراي اسلامي ميانه، مانع اهداف توسعه و آباداني شهر و موجب تکدر خاطر شهروندان شده است.

فلسفه وجودي نهادي بنام شورا که مستقيم از دل صندوق هاي راي بيرون مي آيد اين است که مشکلات مردم راحت تر حل شود و مردم از اين طريق زودتر به حقشان دست يابند اما اکنون اختلافات شوراي اسلامي شهر ميانه به رنجنامه پايان ناپذير شهروندان اين شهر تبديل شده است. مردم شريف ميانه در حالي براي تحقق مشارکت مردم سالاري ديني و حماسه سياسي در انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا حضور يافتند که با اميد به انتخاب فرزنداني از شهر و ديار و هم محله اي خود شاهد التيام زخم هاي کهنه محروميت بر پيکره شهرشان باشند.

اما غافل از اينکه اين روياي شيرين چندان دوامي نداشت و اختلافات گاه و بيگاه بر سرمسايل مختلف شوراي 9نفره، اين اميدواري را به ياسي تلخ مبدل ساخت تا مردم شهر را بيش از پيش به آينده شهرشان مايوس تر کند.

افرادي که با احساس تکليف خود را کانديداي انتخابات شوراي اسلامي شهر به مردم معرفي کرده و در تمامي سخنراني ها و رفتارهاي انتخاباتي دم از خدمت به مردم مي زدند، امروز اختلاف بر سر تعيين جايگاه خود در قالب چارت سازماني شورا و يا اعمال کردن نظر خود براي به کرسي نشاندن شخص مورد نظربراي رياست شورا تنها اين باور را تقويت مي کنند که گويا تکيه بر راي مردم پلکاني براي قرار گرفتن در يک جايگاه ويژه است نه خدمت به مردم.

از همان روز اول پس از قرائت سوگندنامه اي که همگي در آن به حفظ امانت، رعايت قوانين و مقررات و عدالت و انصاف براي آباداني شهر خود هم قسم شده اند هر روز خبري از مناقشات و منازعات اعضاي شورا و ايجاد ائتلاف و يار و يارکشي به گوش مي رسيد و نقل هر مجلسي در بين شهروندان مي شد.

 ابقاي خرده فروش در قامت شهردار از همان دقايق اول وجود اختلافات عميق رادر بين اعضاي شوراي شهر نمايان ساخت هر چند تلاش براي پنهان کردن آن سيستماتيک پيش مي رفت ولي شدت اختلاف به حدي بود که در طول 2سال گذشته تقريباً هيچيک از جلسات بدون تنش و طعنه و تسويه حساب با رقيب برگزار نشده.

اوج نمايان شدن اختلاف و وجود چند دستگي دراين شورا يازدهم شهريور ماه گذشته بود که شکاف موجود براي عموم عيان شد. با پايان رياست حافظه شيخ الاسلامي در سال دوم، اجماع براي برگزاري انتخابات هيات رئيسه جديد شکل نگرفت و 4 عضو اين شورا به بهانه وجود حکم ديوان عدالت اداري براي جايگزيني 2 نفر از اعضاي علي البدل، در جلسات شورا شرکت نکردند و پس از سه جلسه ي ناکام، امورات شورا را مختل کردند تا جايي که فرماندار شهر صراحتاً وارد عمل شد و رفتار آنها را دور از شان نمايندگي مردم خواند و گفت که اساساً بين انتخابات هيات رئيسه و حکم ديوان ارتباطي وجود ندارد و شرکت نکردن 4 عضو غايب در جلسات اخلال در نظم و کار شورايي است و حکم ديوان بهانه اي بيش نيست.

موضوع اصلي حکم ديوان عدالت اداري هم داستاني جداگانه دارد.  2 نفر از اعضاي علي البدل شوراي شهر که در خصوص سلب عضويت نفرات اول و دوم شورا از ديوان عدالت اداري رأي گرفته اند،منتظر اجراي حکم هستند تا جايگزين رجبي و ميعاد شوند. موضوع مربوط به ثبت نام دو نفر از شاغلين شهرداري ميانه در انتخابات شوراي اسلامي شهر در آن ايام است. طبق تبصره 3 ماده 28 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور که عنوان مي کند «شهرداران، مديران مناطق شهرداري، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و شاغلين در دهياري و همچنين دهياران از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محروم اند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.»

از آنجايي که در برگزاري انتخابات دو مرجع وجود دارد؛ اولين مرجع ستاد انتخابات کشور مي باشد و ديگري هيات مرکزي نظارت بر انتخابات کشور. در انتخابات شوراهاي اسلامي، وظيفه ي هيأت مرکزي نظارت به عهده مجلس شوراي اسلامي مي باشد. در زمان برگزاري انتخابات دور چهارم شوراها، هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات کشور مشترکاً صورتجلسه اي تنظيم کرده اند تحت اين عنوان که"با عنايت به جلسه مشترک وزارت کشور و  هيات محترم مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي در خصوص شاغلين در شهرداري و شرکت هاي وابسته به آن (اشاره به تبصره 3) و همچنين دهياران و شاغلين آنجا (موضوع 3 ماده 28) مقرر گرديد افراد فوق الذکر لزومي به استعفاء از شغل خود نداشته و فقط بايد از سمت شغلي خود استعفاء نمايند." در اين ارتباط 2 نفر از شاغلين در شهرداري ميانه (آقايان حيدر رجبي و مجيد ميعاد) به استناد اين تفسير ثبت نام مي کنند و فرمانداري هم جهت اطمينان از پيش شرط هاي قانوني، اين افراد را به نام استعلام مي کند در پاسخ به استعلام عنوان مي شود که

کارمند شهرداري بدون سمت به خصوص شخص مزبور نيازي به استعفاء ندارد. سمت به نوعي کليه شغل هاي بالاتر از کارشناسي که داراي ابلاغ رسمي مي باشد را شامل مي شود."

 اين سطح از حساسيت که خلفاپور فرماندار وقت به خرج داده مشخص مي کند که در آن زمان متوليان اجراي انتخابات و هيأت مرکزي نظارت مشترکاً به اين نتيجه رسيده اند که استعفاء از شغل کارمندي براي شاغلين شهرداري الزام ثبت نام نبوده و شرکت اين دو نفر در انتخابات شوراي شهر بلامانع است.  در نهايت با تمام نکته سنجي و حساست هاي موجود پيرامون رعايت قانون، اين افراد ثبت نام کرده و از قضا راي اول و دوم را هم کسب کرده اند. اما بعد از اعلام نتايج دو عضو علي البدل به ديوان عدالت اداري شکايت کرده اند و مسائلي را که اکنون شاهد آن هستيم رقم خورده است. و امروز شاهد آن هستيم که غايبين شوراي شهر(آقايان نعمت زاده، صدری، محمدحسيني و خانم شيخ الاسلامي) عنوان مي کنند که بايد اين افراد جايگزين شوند و حضور ما در جلسات شورا بعد از تغيير در ترکيب اعضا طبق رأي ديوان عدالت اداري اتفاق خواهد افتاد.

همان طور که شهروندان محترم میانه ایدر جریان هستند، اين موضوع باعث ایجاد وقفه در انجام کار شورايي شده است. هرچند به نظر مي رسد اين دو موضوع (رأي ديوان و تشکيل جلسه ي تعيين هيئت رئيسه ي جديد) هيچ ارتباطي با هم ندارند و نبايد چنين شرطي را ملاک حضور در جلسات و انجام وظيفه خود قرار دهند. چرا که اين 2 بحث کاملاً جدا از هم بوده و کار شورايي کاري مستمر است که در جهت رسيدگي به امورات شهروندان انجام مي گيرد و ارتباطي به موضوعات ديگر ندارد و رأي دو عضو علي البدل از ديوان عدالت بحثي ديگر بوده که در حال انجام مراحل اداري و قانوني است و به گفته مسئولين امر هر زمان مراحل قانوني و اداري آن به اتمام برسد، نتيجه اقدامات اجرا خواهد شد و اين امر ارتباطي به برگزاري جلسات شوراي شهر ندارد. در نتيجه عدم حضور 4 عضو شورا در جلسات اين پارلمان محلی نوعاً يک نوع دهن کجي به مردم به شمار مي رود.

در همين ارتباط قافلان به حسب وظيفه ذاتي اطلاع رساني خود مصاحبه اي با فرماندار محترم شهرستان ترتيب داده که قرار بود در  شماره 131 نشريه منتشر شود. ولي ظاهراً  انتشار اخبار ارجاع پرونده اخلال غایبین و رايزني هاي بزرگان کارساز بوده و قرار است امروز شنبه جلسه شورا با حضور اکثريت اعضا براي تعيين هيات رئيسه جديد تشکيل شود و ما نيز بنابه مصالح و صلاحديد انتشار اين مصاحبه را به بعد موکول مي کنيم. باشد که همدلي به صحن شورا باز گردد.

با اين اوصاف امروز نياز است که با يک همگرايي و صرف نظر کردن از منافع شخصي شرايطي ايجاد شود که اعضاي شورا در کنار هم به بررسي مشکلات شهر و ايجاد زمينه هاي توسعه و رشد مبلمان شهري بپردازند تا مردم نيز از انتخاب خود پشيمان نشوند و موجب کاشتن تخم ياس و نوميدي در مردم نشوند.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۴/۷/۱۲ ۰۹:۲۰
دوستان عزیز سلام چه خبر؟؟ جلسه تشکیل شد؟؟؟
۹۴/۷/۱۱ ۱۳:۴۲
شعر طنز....خدا رحمت كند. تقدیم دوستان جنس ارزان را خدا رحمت كند ! قيمت نان را خدا رحمت كند ! دوستان پايين نمي آيد دگر ! نرخ تنبان را خدا رحمت كند ! سهم ما ديدن شد ه ،خوردن كه هيچ سينه و ران را خدا رحمت كند !! كار ،بي معني است ،دزدي را بچسب! كندن جان را خدا رحمت كند! از نماز ش هيچ منظوري نداشت «حاج قربان » را خدا رحمت كند! «شيشه كش» هستند و كارتن خواب ها «زهره» ،«مرجان » را خدا رحمت كند ! نيست در بدبختي ما انتها «خط ّ پايان» را خدا رحمت كند ! گفت :«انساني نمي بينم دگر » گفتم :« انسان را خدا رحمت كند !» مي شوي دكتر بدون امتحان ! «بچّه خرخوان » را خدا رحمت كند! گفت :«ايمان» –همدهاتي – مُرد ه است گفتم :«ايمان» را خدا رحمت كند !» نيست پولي تا بگردم در وطن سير ِ«گيلان» را خدا رحمت كند! چون ندادم پول ،قيدم را زدند جمع ياران را خدا رحمت كند! آشكارا مي نمايند اختلاس دزد ِ پنهان را خدا رحمت كند سوخته ديروز و فرداهايمان نيز «الان » را خدارحمت كند ! دوستان گلم افكارتان را بهينه فرماييد.
۹۴/۷/۱۱ ۱۳:۳۲
یکی از وظایف شان این است طبق قانون -بررسي نظرات و پيشنهادات معتمدين محلي درخصوص طرح هاي عمراني در حال اجرا، لوايح و طرحهاي تصويب شده درباره وضع عوارض،طرح هاي فرهنگي و اجتماعي و طرح هاي حمل و نقل شهري و ساير برنامه هاي شهرداري و ارائه آن به شورا. آیا اعضای محترم در جلساتشان از معتمدین محلی دعوت کرده اند آیا قبل از انتخابات که در مساجد محله ها جلسه می گذاشته اند در مدت طول خدمتشان یکبار هم در همان محله ها جلسه گذاشته اند تا از مشکلات شهروندان با خبر شوند اینها همه بخاطر پست مقام هست نه به خاطر خلق خدا بر روي ما نگاه خدا خنده مي زند، هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ايم زيرا چو زاهدان سيه كار خرقه پوش، پنهان ز ديدگان خدا مي نخورده ايم پيشاني ار ز داغ گناهي سيه شود، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ريا نام خدا نبردن از آن به كه زير لب، بهر فريب خلق بگوئي خدا خدا
۹۴/۷/۱۱ ۱۳:۲۰
با سلام از اولین دوره شورای شهر که اقایان محترم سر کار آمده اند هیگونه کار مثبتی تو شهرانجام نداده اند هیچکدام از اعضای محترم به وظایف خود عمل نکرده اند این هم از وظایف شورای شهر ها که طبق قانون باید آقایان به آن عمل کنند ماده يك : كميته هاي ناظر بر مناطق در موارد زير فعاليت مي نمايد: 1-بررسي مشكلات شهرداري با ساير سازمانهاي ذيربط درحوزه منطقه . 2-بررسي نظرات و پيشنهادات معتمدين محلي درخصوص طرح هاي عمراني در حال اجرا، لوايح و طرحهاي تصويب شده درباره وضع عوارض،طرح هاي فرهنگي و اجتماعي و طرح هاي حمل و نقل شهري و ساير برنامه هاي شهرداري و ارائه آن به شورا. 3-بررسي وضعيت بهداشتي ، ساماندهي مشاغل – زيباسازي – فضاي سبز – حمل و نقل شهري و ارائه پيشنهادات لازم به شورا . 4-بررسي طرح هاي عمراني كه در قالب بودجه پيشنهادي ازطرف شهرداري ارائه گرديده و تعيين اولويت هاي مربوطه . تبصره :كميته هاي نظارتي مي تواند جهت پاسخگويي به مردم و رفع تنگناها از مسئولين شهرداري و يا ساير سازمانها و ادارات و نهادها جهت اداي توضيحات لازم دعوت بعمل آورد . 5-بررسي مشكلات مردم در ارتباط با ساير سازمانهاي خدماتي از قبيل برق – گاز – آب – مخابرات – آموزش و پرورش و ... و ارائه پيشنهادات لازم به شورا. 6-بررسي مشكلات مردم در ارتباط با امور جاري شهرداري و ارائه پيشنهادات اصلاحي به شورا. 7-بررسي تنگناهاي عمراني ، رفاهي و تفريحي شهروندان و ارائه طرح هاي مورد نياز به شورا. 8-ارائه طرح و پيشنهادهاي لازم در راستاي برنامه ريزي جهت مشاركت مردم در انجام خدمات عمراني- فرهنگي – اجتماعي و آموزشي . 9-فراهم نمودن زمينه مناسب و ارائه طرح ها و پيشنهادها جهت تشكيل نهادهاي اجتماعي – امدادي – ارشادي توسط مردم . 10-جمع بندي نظرات معتمدين محلي و ارائه طرح هاي لازم جهت نامگذاري و تغيير نام معابر – ميا دين – خيابانها – كوچه ها و كوي ها در منطقه مربوطه . 11-نظارت عمومي بر پروژه هاي عمراني شهري – توسعه ميادين و معابرو خيابانها – فضاي سبز – فرهنگي و اجتماعي شهرداري و ساير سازمانها و ارائه نقطه نظرات به شورا. 12-اعضاء كميته هاي نظارتي مناطق بر حسن اجراي مصوبات شورا و واحدهاي در دست اجراي شهرداري و يا سازمانهاي ذيربط و امور جاري آن نظارت مي نمايند. وقتی آقایان به وظایف قانونی خود در مورد شهروندان و شهر عمل نمی کنند خوب چرا به اجرا نشدن قانون اعتراض می کنند رطب خورده منع رطب چون كند؟
۹۴/۷/۱۱ ۱۳:۰۳
سلام جناب آقای حسن زاده از گزارش خوبتان ممنونم نمی دانم این اقبال چرا دست از سر این شهر و مردم بر نمی دارد یکی نیست به این بگه آقا جان من اگه مردم می خواستن تو شورا باشی بهت رای می دادند. برو بشین سر جات زشته بخدا
۹۴/۷/۱۱ ۱۲:۵۲
[quote name="قادر حسن زاده"] [quote name="حامد"] واقعا جاي بحث وتاسف هست: مدير مسول روزنامه ها بايد عاري از هرگونه حركات سياسي باشد " دخالت بيجا تشويش ونگراني در اذعان عمومي هست: مسولين ومتوليان امر خودشان كوشاو نقطه سنجند اجازه فرماييد روال اداري قانوني طي شود [/quote] جنس نگرانی ما با جنس نگرانی شما متفاوت است. برای رسانه نسخه نپیچید لطفاً [/quote] جناب حسن زاده عزیز گل گفتی،ای کاش روزی برسد این جنس نگرانیها ،دوست داشتنی ها،خدمت ها،...ازجنس این مردم فهیم وبزرگوارونجیب باشد.
۹۴/۷/۱۱ ۱۲:۱۴
[quote name="حامد"] واقعا جاي بحث وتاسف هست: مدير مسول روزنامه ها بايد عاري از هرگونه حركات سياسي باشد " دخالت بيجا تشويش ونگراني در اذعان عمومي هست: مسولين ومتوليان امر خودشان كوشاو نقطه سنجند اجازه فرماييد روال اداري قانوني طي شود [/quote] جنس نگرانی ما با جنس نگرانی شما متفاوت است. برای رسانه نسخه نپیچید لطفاً
۹۴/۷/۱۱ ۱۲:۱۰
[quote name="همشهری"] صاحب امتیازنشریه قافلان ضمن تقدیر از حساسیت جنابعالی نسبت به مشکلات شهری شما از کجا میدانید بخاطر ریاست شورا به جلسه شورا نمی روند تا انجا که ما مطلع هستیم بخاط عرم اجرای قانون و به دلیل اعتراض به حضور دو عضو سلب شده در جلسات شورا می باشند که به نوبه خود اعتراض قابل تقدیر است بجای فرافکنی دلایل عدم اجرای حکم و تمکین در برابر قانون را از فرمانداری محترم جویا شود چرا نمیخواهند قانون را اجرا کنند پروسه استیضاح شهردار که از سوی جنابعالی کلید خورده بود نتیجه بخش نبوده حالا بدنبال رئیس شورا و اعضای شورا هستید شما چکاره هستید میبرسد و میدوزید مملکت مسئول دارد [/quote] ممنون از جنابعالی. در این خصوص ذکر 2 مورد خالی ازلطف نیست. 1. اینکه فرمودید" تا انجا که ما مطلع هستیم بخاطر عدم اجرای قانون و به دلیل اعتراض به حضور دو عضو سلب شده در جلسات شورا میاشند" باید بدانید که شورای شهر شعبه دیوان عدالت اداری در میانه نیست که بخواهد حکم اجرا کند؟ کسانی که دم از اجرای قانون می زنند، قانون را به نفع خودشان تفسیر می کنند در حالی که قانون نیازی به تفسیر امثال این آقایان ندارد. 2. استیضاح شهردار پروژه ما نبوده و نیست رسالت رسانه اطلاع رسانی است و ما هم چنین کرده ایم. قافلان حساسیت موضوع را به خاطر معطل ماندن پروژه های عمرانی شهر بالا برد که همچنان آنرا دنبال می کند.
۹۴/۷/۱۱ ۱۲:۰۶
واقعا جاي بحث وتاسف هست: مدير مسول روزنامه ها بايد عاري از هرگونه حركات سياسي باشد " دخالت بيجا تشويش ونگراني در اذعان عمومي هست: مسولين ومتوليان امر خودشان كوشاو نقطه سنجند اجازه فرماييد روال اداري قانوني طي شود
۹۴/۷/۱۱ ۱۱:۵۳
صاحب امتیازنشریه قافلان ضمن تقدیر از حساسیت جنابعالی نسبت به مشکلات شهری شما از کجا میدانید بخاطر ریاست شورا به جلسه شورا نمی روند تا انجا که ما مطلع هستیم بخاط عرم اجرای قانون و به دلیل اعتراض به حضور دو عضو سلب شده در جلسات شورا میاشند که به نوبه خود اعتراض قابل تقدیر است بجای فرافکنی دلایل عدم اجرای حکم و تمکین در برابر قانون را از فرمانداری محترم جویا شود چرا نمیخواهند قانون را اجرا کنند پروسه استیضاح شهردار که از سوی جنابعالی کلید خورده بود نتیجه بخش نبوده حالا بدنبال رئیس شورا و اعضای شورا هستید شما چکاره هستید میبرسد و میدوزید مملکت مسئول دارد
۹۴/۷/۱۱ ۱۱:۰۷
در کل وجود شورای شهر با این اوضاع اضافیست، شورایی که باهم نمیتوانند تصمیم بگیرند وای به حال آن شهر....
۹۴/۷/۱۱ ۱۰:۴۸
اگه امروز جلسه تشکیل بشه و چند نفر به جلسه برن نشان از این که از تهدید ها ترسیده اند و همه اینها بازارگرمی بودند متاسفم که جرات ندارند.
۹۴/۷/۱۱ ۱۰:۰۴
ان شاالله که امروز جلسه تشکیل و مسائل و مشکلات ختم بخیر گردد
۹۴/۷/۱۱ ۱۰:۰۱
از گزارش کامل و دقیقتان در ارتباط با بحران شورای شهر سپاسگزارم. امیدوارم دوباره شاهد اثرگذاری مثبت قافلان در معادلات سیاسی شهر باشیم و امروز اعضای محترم شورا را گرد هم در جلسه شورای شهر ببینیم تا بیش از این، امور شهروندان را گره نزنیم. مجری حکم دیوان، اعضای شورا نیستند و امیدواریم آنچه عدالت هست برقرار شود. مجددا از تحلیل و گزارش زیبایتان تشکر می کنم.
۹۴/۷/۱۱ ۰۹:۰۳
به یادسخن گوهربار شهیددکتر بهشتی افتادم.ماشیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.خوشحالم که درشهرمابرای خدمت سرودست شکسته میشودوبنده حقیربه عنوان یک شهروندازخون شهیدان ،ازاین وضعیت موجود شورا وشهرداری خجالت میکشم.
۹۴/۷/۱۱ ۰۸:۴۹
با مردم چنان باش، که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی، عذرت پذیرفته‌آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگران‌اند و چنان باش که‌برای یک یک آنان در پیشگاه خداوندی، در ادای حق ایشان، عذری توانی داشت.
۹۴/۷/۱۱ ۰۸:۴۷
در برابر پیمانی که بسته‌ای و امانی که داده‌ای خود را سپر ساز، زیرا هیچ یک ازواجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف در آرا و عقاید، در آن همداستان وهمرای هستند، بزرگتر از وفای به عهد و پیمان نیست.حتی مشرکان هم وفای به‌عهد را در میان خود لازم می‌شمردند، زیرا عواقب ناگوار غدر و پیمان شکنی رادریافته بودند.پس در آنچه بر عهده گرفته‌ای، خیانت مکن و پیمانت را مشکن وخصمت را به پیمان مفریب.زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای تعالی، دلیری کنند.
۹۴/۷/۱۱ ۰۸:۳۱
واقعا باید به حال شهر تاسف خورد ...

اخبار روز