کد خبر: ۱۲۰۵۱
۷۰۰ بازدید
۰ دیدگاه (۰ تایید شده)

آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی

۱۳۹۲/۴/۲
۰۹:۲۳

میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.

استان آذربایجان‌شرقی:

حسن روحانی: یک میلیون و 99 هزار و 402 رأی
محسن رضایی: 230 هزار و 165 رأی
محمدباقر قالیباف: 187 هزار و 440 رأی
سعید جلیلی: 187 هزار و 227 رأی
علی اکبر ولایتی: 164 هزار و 179 رأی
سید محمد غرضی: 25 هزار و 91 رأی

استان آذربایجان‌غربی:

حسن روحانی: 885 هزار و 675 رأی
محمد باقر قالیباف: 151 هزار و 508 رأی
محسن رضایی: 105 هزار و 658 رأی
سعید جلیلی: 93 هزار و 787 رأی
علی اکبر ولایتی: 67 هزار و 874 رأی
سید محمد غرضی: 15 هزار و 548 رأی

استان اردبیل:

حسن روحانی: 384 هزار و 751 رأی
محمد باقر قالیباف: 98 هزار و 298 رأی
محسن رضایی: 59 هزار و 524 رأی
سعید جلیلی: 44 هزار و 441 رأی
علی اکبر ولایتی: 40 هزار و 531 رأی
سید محمد غرضی: 8 هزار و 367 رأی

استان اصفهان:

حسن روحانی: یک میلیون‌و 17 هزار و 516 رأی
سعید جلیلی: 411 هزار و 98 رأی
محسن رضایی: 270 هزار و 799 رأی
محمد باقر قالیباف: 259 هزار و 601 رأی
علی اکبر ولایتی: 203 هزار و 679 رأی
سید محمد غرضی: 59 هزار و 106 رأی

استان البرز:

حسن روحانی: 519 هزار و 412 رأی
محمد باقر قالیباف: 213 هزار و 904 رأی
سعید جلیلی: 105 هزار و 372 رأی
محسن رضایی: 84 هزار و 633 رأی
علی اکبر ولایتی: 77 هزار و 288 رأی
سید محمد غرضی: 12 هزار و 226 رأی

استان ایلام:

حسن روحانی:  175 هزار و 608 رأی
محسن رضایی: 58 هزار و 182 رأی
محمد باقر قالیباف: 35 هزار و 586 رأی
سعید جلیلی: 22 هزار و 976 رأی
علی اکبر ولایتی: 15 هزار و 104 رأی
سید محمد غرضی: 3 هزار و 889 رأی

استان بوشهر:

حسن روحانی: 278 هزار و 763 رأی
محسن رضایی: 74 هزار و 220 رأی
محمد باقر قالیباف: 64 هزار و 881 رأی
سعید جلیلی: 54 هزار و 960 رأی
علی اکبر ولایتی: 38 هزار و 499 رأی
سید محمد غرضی: 6 هزار و 711 رأی

استان تهران:

حسن روحانی: 2 میلیون و 385 هزار و 890 رأی
محمد باقر قالیباف: یک میلیون و 266 هزار و 568 رأی
سعید جلیلی: 550 هزار و 384 رأی
محسن رضایی: 336 هزار و 557 رأی
علی اکبر ولایتی: 316 هزار و 592 رأی
سید محمد غرضی: 61 هزار و 893 رأی

استان چهار محال و بختیاری:

محسن رضایی: 211 هزار و 101 رأی
حسن روحانی: 155 هزار و 884 رأی
محمد باقر قالیباف: 43 هزار و 201 رأی
سعید جلیلی: 37 هزار و 734 رأی
علی اکبر ولایتی: 21 هزار و 693 رأی
سید محمد غرضی: 4 هزار و 34 رأی

استان خراسان جنوبی:

حسن روحانی: 192 هزار و 446 رأی
سعید جلیلی: 103 هزار و 382 رأی
محمد باقر قالیباف: 101 هزار و 713 رأی
علی اکبر ولایتی:15 هزار و 185 رأی
محسن رضایی: 14 هزار و 582 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 52 رأی

استان خراسان رضوی:

حسن روحانی: 529 هزار و 344 رأی
محمد باقر قالیباف: 303 هزار و 555 رأی
سعید جلیلی: 111 هزار و 771 رأی
علی اکبر ولایتی: 35 هزار و 389 رأی
محسن رضایی: 31 هزار و 676 رأی
سید محمد غرضی: 10 هزار و 185 رأی

استان خراسان شمالی:

حسن روحانی: 226 هزار و 144 رأی
محمد باقر قالیباف: 157 هزار و 800 رأی
سعید جلیلی: 52 هزار و 802 رأی
محسن رضایی: 18 هزار و 870 رأی
علی اکبر ولایتی: 17 هزار و 924 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 684 رأی

استان خوزستان:

محسن رضایی: 921 هزار و 570 رأی
حسن روحانی: 675 هزار و 495 رأی
سعید جلیلی: 169 هزار و 446 رأی
محمد باقر قالیباف: 117 هزار و 977 رأی
علی اکبر ولایتی: 78 هزار و 488 رأی
سید محمد غرضی: 15 هزار و 251 رأی

استان زنجان:

حسن روحانی: 281 هزار و 867 رأی
محمد باقر قالیباف: 106 هزار و 415 رأی
سعید جلیلی: 70 هزار و 797 رأی
محسن رضایی: 49 هزار و 654 رأی
علی اکبر ولایتی: 42 هزار و 550 رأی
سید محمد غرضی: 9 هزار و 170 رأی

استان سمنان:

حسن روحانی: 157 هزار و 133 رأی
محمد باقر قالیباف: 87 هزار و 598 رأی
سعید جلیلی: 55 هزار و 987 رأی
علی اکبر ولایتی: 25 هزار و 600 رأی
محسن رضایی: 14 هزار و 541 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 51 رأی

استان سیستان و بلوچستان:

حسن روحانی:  770 هزار و 394 رأی
محمد باقر قالیباف: 109 هزار و 390 رأی
سعید جلیلی: 64 هزار و 339 رأی
محسن رضایی: 61 هزار و 986 رأی
علی اکبر ولایتی: 36 هزار و 122 رأی
سید محمد غرضی: 8 هزار و 785 رأی

استان فارس

حسن روحانی: یک میلیون و 292 هزار و 853 رای
سعید جلیلی: 309 هزار و 929 رای
محمدباقر قالیباف: 247 هزار و 615رای
محسن رضایی: 211 هزار و 489 رای
علی‌اکبر ولایتی: 135 هزار و 425
سیدمحمد غرضی: 23 هزار و 343

استان قزوین

محمدباقر قالیباف: 436 هزار و 343 رای
حسن روحانی: 324 هزار و 739 رای
سعید جلیلی:90 هزار و 573 رای
علی‌اکبر ولایتی: 47 هزار و 174 رای
محسن رضایی:45 هزار و 884 رای
سیدمحمد غرضی: 8 هزار و 108 رای

استان قم

حسن روحانی: 209 هزار و 785 رای
سعید جلیلی: 121 هزار و 237 رای
محمدباقر قالیباف: 89 هزار و 987 رای
علی‌اکبر ولایتی:68 هزار و 356 رای
محسن رضایی: 30 هزار و 549 رای
سیدمحمد غرضی:9 هزار و 346 رای

استان کردستان

حسن روحانی: 438 هزار و 290 رای
محمدباقر قالیباف:75 هزار و 548 رای
محسن رضایی:49 هزار و 695 رای
سعید جلیلی:30 هزار و 195 رای
علی‌اکبر ولایتی:17 هزار و 843 رای
سیدمحمد غرضی:7 هزار و 48 رای

استان کرمان

حسن روحانی: 855 هزار و 463 رای
محمدباقر قالیباف: 222 هزار و 795 رای
سعید جلیلی:215 هزار و 872 رای
محسن رضایی:69 هزار و 316 رای
علی‌اکبر ولایتی: 64هزار و 202 رای
سیدمحمد غرضی:14 هزار و 237 رای

استان کرمانشاه

حسن روحانی: 567 هزار و 784 رای
محمدباقر قالیباف: 162 هزار و 62 رای
محسن رضایی:108 هزار و 186 رای
سعید جلیلی:64 هزار و 597 رای
علی‌اکبر ولایتی:41 هزار و 384 رای
سیدمحمد غرضی:9 هزار و 17رای

استان کهگیلویه و بویر احمد

محسن رضایی:142 هزار و 40 رای
حسن روحانی: 126 هزار و 395 رای
سعید جلیلی:24 هزار و 138 رای
محمدباقر قالیباف: 18 هزار و 489  رای
علی‌اکبر ولایتی:11 هزار و 510 رای
سیدمحمد غرضی: یک هزار و 487 رای

استان گلستان

حسن روحانی: 548 هزار و 69 رای
محمدباقر قالیباف: 158 هزار و 947 رای
سعید جلیلی:78 هزار و 192 رای
علی‌اکبر ولایتی: 74 هزار و 633 رای
محسن رضایی:46 هزار و 100 رای
سیدمحمد غرضی: 10 هزار و 401 رای

استان گیلان

حسن روحانی: 784 هزار و 789 رای
محمدباقر قالیباف:213 هزار و 424  رای
سعید جلیلی:150 هزار و 56 رای
محسن رضایی:86 هزار و 923 رای
علی‌اکبر ولایتی:85 هزار و 156 رای
سیدمحمد غرضی: 18 هزار و 516 رای

استان لرستان:

حسن روحانی: 240 هزار و 655 رأی
محسن رضایی: 236 هزار و 451 رأی
محمد باقر قالیباف: 99 هزار و 22 رأی
سعید جلیلی: 63 هزار و 316 رأی
علی اکبر ولایتی: 40 عزار و 908 رأی
سید محمد غرضی: 6 هزار و 596 رأی

استان مازندران:

حسن روحانی: یک میلیون و 107 هزار و 494 رأی
محمد باقر قالیباف: 286 هزار و 464 رأی
سعید جلیلی: 180 هزار و 772 رأی
علی اکبر ولایتی: 161 هزار و 783 رأی
محسن رضایی: 94 هزار و 178 رأی
سید محمد غرضی: 20 هزار و 742 رأی

استان مرکزی:

حسن روحانی: 323 هزار و 631 رأی
محمد باقر قالیباف: 137 هزار و 195 رأی
سعید جلیلی: 93 هزار و 434 رأی
علی اکبر ولایتی: 74 هزار و 192 رأی
محسن رضایی: 66 هزار و 621 رأی
سید محمد غرضی: 9 هزار و 409 رأی

استان هرمزگان:

حسن روحانی: 414 هزار و 444 رأی
سعید جلیلی: 122 هزار و 954 رأی
محمد باقر قالیباف: 69 هزار و 277 رأی
محسن رضایی: 64 هزار و 270 رأی
علی اکبر ولایتی: 48 هزار و 743 رأی
سید محمد غرضی: 11 هزار و 356 رأی

استان همدان:

حسن روحانی: 451 هزار و 810 رأی
محمد باقر قالیباف: 139 هزارو 835 رأی
سعید جلیلی: 138 هزار و 414 رأی
محسن رضایی: 80 هزار و 340 رأی
علی اکبر ولایتی: 69 هزار و 770 رأی
سید محمد غرضی: 11 هزار و 378 رأی

استان یزد:

حسن روحانی: 351 هزار و 527 رأی
سعید جلیلی: 62 هزار و 232رأی
محمد باقر قالیباف: 53 هزار و 101 رأی
علی اکبر ولایتی: 27 هزار و 468 رأی
محسن رضایی: 19 هزار و 793 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 137 رأی


منبع: تسنیم

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

اخبار روز