دوشنبه ۷ مرداد ۹۸، ساعت ۱۸:۴۳
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه