پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸، ساعت ۱۳:۱۵
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه