یکشنبه ۱۵ دی ۹۸، ساعت ۲۱:۳۲
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه