کد خبر: ۲۱۷۲۸
۵۰۷ بازدید
۰ دیدگاه

اسامی برندگان هفته دوازدهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

۹۳/۲/۶
۱۰:۱۰

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته دوازدهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
سنندج- کردستان ۰ سید خالد ۴۹***۹۱۸۵۲ ۱۰۰ میلیون تومان احمدی سید عثمان ۱۲۰۷۸۳۵۷۴۹۱
۱
دوازدهم
یزد ۱۱۲ حسین
۵۰***۹۱۴۰۷
۱۰۰ میلیون تومان آقا بابایی حمید ۱۲۱۱۵۴۲۳۲۶۳
۲

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته یازدهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
مازندران ۶۵۰ علی ۰۹۱۱۹۲***۵۱ ۱۰۰ میلیون تومان شورکایی علی­ اکبر ۱۱۰۵۰۲۷۶۳۰۹
۱
یازدهم
مازندران ۵۷۷ ابراهیم ۰۹۱۱۹۹***۱۳ ۱۰۰ میلیون تومان کشاورز اشکلک حجت ۱۱۰۷۷۷۰۲۴۵۳
۲

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته دهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
کهکیلویه و بویراحمد ۱۱ مسلم ۰۹۱۷۵۲***۵۹ ۱۰۰ میلیون تومان اردشیر مقدم مسلم ۱۰۰۶۷۶۳۸۹۱۸
۱
دهم
فارس ۱۲۱۰ شیرزاد ۰۹۱۷۱۱***۸۴ ۱۰۰ میلیون تومان دانا سنگری مهدی ۱۰۱۲۰۰۷۲۹۴۹
۲

 

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته نهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
سیستان و بلوچستان ۱۲۰۱ لعل محمد ۰۹۱۵۵۴***۶۵ ۱۰۰ میلیون تومان بهی عبدالغنی ۹۰۷۱۰۹۳۰۳۷
۱
نهم
هرمزگان ۳۳۸۰۳۵۶۳۸۷ محمد ۰۹۱۷۶۵***۸۷ ۱۰۰ میلیون تومان نیک­خواه خواجه عطایی حفصه ۹۰۸۳۸۲۲۷۳۶
۲

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته هشتم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
فارس ۱۹۳۵ علی ۰۹۱۷۶۳***۰۹ ۱۰۰ میلیون تومان ذاکری گورزانگی عقیل ۸۰۵۳۲۹۹۳۰۳
۱
هشتم
تهران ۳۲۱ محمد ۰۹۱۰۶۶***۹۵ ۱۰۰ میلیون تومان نقیب اسماعیل ۸۰۳۸۸۵۲۸۵۷
۲

 

 

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته هفتم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
خراسان رضوی - صفر علی ۰۹۱۵۴۷***۲۴ ۱۰۰ میلیون تومان رضوانی کلثوم ۷۰۵۷۸۱۱۴۹۲
۱
هفتم
 تهران 

۵۱۸ 

محمد علی ۰۹۱۹۱۶***۱۳ ۱۰۰ میلیون تومان صدر ممتاز ابراهیم ۷۰۶۴۶۷۶۷۶۶
۲

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته ششم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
 سیستان و بلوچستان
۳۶۹۰۰۳۵۸۵۶ خدابخش ۰۹۱۵۸۷***۸۵ ۱۰۰ میلیون تومان هیبت زهی سوران محمد طاهر ۶۰۰۰۵۷۷۰۰۲
۱
ششم
  خوزستان

۱۹

عوض ۰۹۱۶۷۶***۹۰ ۱۰۰ میلیون تومان مکوندی غلامی احمد ۶۱۲۴۶۷۱۹۰۴
۲

 

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته پنجم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  لرستان
 
۴۱۲۰۳۳۲۷۲۱
حبیب ۰۹۱۶۸۴***۵۵ ۱۰۰ میلیون تومان ترابی نژاد سهراب ۵۰۴۷۶۲۳۵۳۰
۱
پنجم
  تهران

۹۳۹۲

عزت الله ۰۹۱۲۳۳***۰۴ ۱۰۰ میلیون تومان محمدی تبار لیلا ۵۰۹۱۲۲۲۶۸۳
۲

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته چهارم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  مازندران
 
۲ 
 سید هاشم
۰۹۱۱۶۷***۹۳ ۱۰۰ میلیون تومان موسوی سید عباس ۴۰۷۶۸۶۴۲۴۷
۱
چهارم
  خراسان رضوی
  
۶۰۳۴۸ علی ۰۹۱۵۱۱***۰۱ ۱۰۰ میلیون تومان دادعلی شاهی حسن ۴۰۷۰۹۲۵۲۶۱
۲

 

 

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته سوم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته

خوزستان

 

  

 ۹۳
 یدالله
 ۰۹۱۶۳۱***۹۸
۱۰۰ میلیون تومان
صالح نسب
 سامان
۳۰۷۴۵۲۷۴۷۱
۱
سوم

تهران

 

  

۴۷ محمد ابراهیم  ۰۹۱۲۳۲***۲۰
۱۰۰ میلیون تومان
قاسم زاده
مجتبی 
۳۰۴۰۸۴۴۳۵۵
۲

 

 

 

 

 
 
اسامی برندگان هفته دوم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
آذربایجان شرقی
۵۳۰
حسن
۰۹۱۴۹۰***۳۴
۱۰۰ میلیون تومان
ایمانی خیرآباد
محمد
۲۱۱۰۳۲۲۱۰۸
۱
دوم
لرستان
۸۷۳۴
علی حسین
۰۹۱۶۹۶***۲۷
۱۰۰ میلیون تومان
دالوند
اشرف
۲۱۲۹۸۳۷۲۱۲
۲
 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته اول ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
   

 

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
همدان
۵۷
قربانعلی
۰۹۱۸۳۰***۹۶
۱۰۰ میلیون تومان
رضایی مهر
حسن
۱۰۷۱۵۲۴۱۷۸
۱
اول
تهران
۱۰۵۶۸
علی
۰۹۱۲۸۰***۵۷
۱۰۰ میلیون تومان
محمدزاده
اصغر
۱۰۳۰۰۶۵۰۸۹
۲

 

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز