کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۰/۷/۱۰ ۱۵:۴۵

سلام.این.روزهای.کرومای.انشاالله.تمام.خواهد.
شد.ولی.افسوس.که.خیلی.ها.قربانی.این.
بیماری.شدند.هر.چقدر.رعایت.کنیم.پیروز.
خواهم.شد.تمها.با.همکا ری.و.هم.یاری
می.توانیم.امید. را.به.نسلهای.اینده
هدیه.بدهیم.برای.شادی.در.گذشتگان
صلوات.بخوانیم.و.یاد.انها را.فراموش.نکنیم

پیشگیری از کرونا

اسامی مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در میانه

اخبار روز