کد خبر: ۶۸۲۹۳
۸۰۱۱ بازدید
۱۶۳ دیدگاه

اطلاعیه تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی در 5 دی ماه 95 بدلیل بارش برف و برودت هوا/تکمیلی۱۴؛

تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر میانه و تبریز

۹۵/۱۰/۴
۱۹:۵۰

با سلام و احترام ،به استحضار میرساند بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان در شیفت قبل از ظهر روز یکشنبه مورخه ۵ دیماه ؛

*شهرستان مراغه(تکمیلی 2) : کلیه مقاطع مدارس مناطق روستایی ومقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهریو کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان ملکان : در مناطق روستائی مدارس کلیه مقاطع  و در مناطق شهری مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان عجب شیر : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه ی دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش صوفیان : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد،مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

*شهرستان چاراویماق: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*********************

تکمیلی 3:

بخش نظرکهریزی: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

تکمیلی 4:

* شهرستان هشترود: مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و  متوسطه دوره ی اول روستایی تعطیل و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی  شهری تعطیل وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. بقیه مقاطع تحصیلی  با یک ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند نمود .

*شهرستان بناب :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره ی دوم در در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع در مناطق روستائی کلیه مقاطع تعطیل

*شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.و در بخش سیه رود شهرستان جلفا ؛ مدارس مقاطع متوسطه ی دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

**********************

تکمیلی 5 :

*شهرستان آذرشهر و بخش گوگان:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش خاروانا : مدارس مقطع پیش دبستانی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر در ساعت ۹ شروع خواهند شد. 

**********************

تکمیلی6:

*در بخش ترکمانچای: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

*در بخش کاغذکنان : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد
 

در شهرستان مراغه : کلیه مقاطع مدارس مناطق  شهری و روستایی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
ضمناً زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

در شهرستان میانه و آچاچی : مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

 

دربخش صوفیان : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
 و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
 

********************

تکمیلی 7:

در بخش کندوان: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

این خبر به روزرسانی می شود ..

*********************

تکمیلی 8:

*در شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی 
و متوسطه ی دوره اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

* در شهرستان بستان آباد  : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول  در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

* منطقه خواجه :
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم  با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*********************

تکمیلی9:

شهرستان هشترود(اصلاحیه): مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. 

*منطقه تیکمه داش :مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*منطقه مهربان :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقاطع دوره ی اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

********************

تکمیلی 10:

* شهرستان هریس : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی با تاخیر یک ساعته در ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*******************

تکمیلی ۱۱:تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر 5 دی ماه

 

* شهرستان اسکو ،شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

 تکمیلی۱۲

 

*شهرستان آذرشهر  : 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

تکمیلی ۱۳


* در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل می باشد

 

* درشهرستان میانه: 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

* در  شهرستان مراغه : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام میگردد


************

تکمیلی ۱۴


*در بخش تیکمه داش : 
 مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

منبع:اداره کل آموزش و پرورش استان

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۵/۱۱/۲۹ ۲۲:۲۶

با عرض سلام و خسته نباشید
ببخشید ابتدایی هارو تعطیل می کنید ولی ما راهنمایی ها رو تعطیل نمی کنید مثلا می گن نه از درس هاشون عقب می مونن. ما با یک روز نرفتن دانشمند نمیشیم اگه پامون در بره پامون بشکنه بیشتر از یک روز در خانه خواهیم موند بیشتر مدرسه ها بخاری و شوفاژ ندارن یا هم اگه دارن کار نمی کنن به خدا تو شیفت بعد از ظهر هم هوا سرده و تو کلاس یخ می زنیم مدرسه ی ما گرم کن داره ولی اونایی که ندارن آدم نیستن اگر بی ادبی کردم ببخشید ولی به خدا ما هم مثل ابتدایی ها سردمون میشه.

۹۵/۱۱/۲۵ ۰۷:۱۶

سلام چرا بچه ها امروز تعطیل نیستند،اخه هوا خیلی سرده

۹۵/۱۰/۵ ۱۹:۳۳

6 دی مدارس کدوم شهرستان ها تعطیله ؟؟؟

۹۵/۱۰/۵ ۱۸:۴۸

وای دوای میانه خیلی خیلی سرده ،تعطیل میشه یا نه؟ ؟؟برفم که اومده زمین یخ بسته !!!!توروخداتعطیل کنیدتحمل سرماوسرماخوردگی وانفولانزارونداریم‌.علل خصوص دوره دومی ها تعطیل باشن.

۹۵/۱۰/۵ ۱۵:۵۶

فردا تعطیله یا نه؟؟

۹۵/۱۰/۵ ۱۲:۰۹

مدارس بعد از ظهری میانه تعطیل است

۹۵/۱۰/۵ ۱۰:۵۸

بناب چی میشه

۹۵/۱۰/۵ ۱۰:۳۷

چرا دوره دوم را تعطیل نکردن این چه کاریه

۹۵/۱۰/۵ ۱۰:۲۱

با سلام از اطلاع رسانی لحضه به لحضه شما دست اندر کاران صدای میانه تشکر می کنم خسته نباشید .

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۵۶

تو نیویورک با اون همه پیشرفت و تجیهزات کامل برف میباره تعطیل می کنن حالا چی دارین میگن تعطیلی چاره کار نیست.

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۵۳

رفتیم مدرسه دیدم هیچکس نیست گفتن جمع کنید برید.(از میانه)

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۳۷

من امروز به نشانه اعتراض مدرسه نرفته ودر حال نوشیدن چای کنار بخاری هستم
:)

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۲۸

با سلام و عرض خسته نباشید چرا مقاطع راهنمایی رو تعطیل نمی کنید مگه چه گناهی کردن الان هوا سرد ، برف هم می باره لطفا برا شیفت بعد از ظهر هم فکری کنید

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۱۹

چرا پس دوره اول رو تو تبریز تعطیل نکردین شیفت بعد از ظهر رو

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۰۷

اگه زود تر میگفتن تعطیله چی میشد مگه. همه باید تو این برف و سرما میکشوندین مدرسه اخه.

۹۵/۱۰/۵ ۰۸:۳۷

برنامه تعطیل امروز تغییر نکرده؟ برا ی اونهایی که با سرویس مدرسه رفت وامد ندارن ماشین برای رفتن به مدرسه پیدا نمیشه تجدید نظر کنید

۹۵/۱۰/۵ ۰۸:۱۷

سوم دبیرستان چی میشه ننوشتین

۹۵/۱۰/۵ ۰۸:۰۵

متشکریم که امروز را تعطیل اعلام نمودید

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۵۵

دوست عزیز من هم با شما هم عقیده هستم که تعطیلی چاره کار نیست ولی وقتی در این شهر با کوچکترین بارش برف چندین روز خیابون های ما یخبندان میشه و و خودروهای عمومی کمیاب ، چاره ای جز تعطیلی نمی مونه.مسئولینی که وظایفشان به جز این نیست باید چاره ای بیندیشند.

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۴۱

پس مرند کووووووووو

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۲۹

بابا بمیریم هم تعطیل نمی شه الان کوچمون یخ زده از روش برف باریده اگه بریم بیرون زودی می یوفتی

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۲۵

چرا دوره دوم تعطیل نمیشه؟

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۴۱

آقای مسول که تعطیل نمیکنین دوره دوم رو آیا واقعا خودتون تو این برف و سرما از خونتون میرین بیرون ؟؟چرا پس دلتون به حال ما راهنماییها نمیسوزه

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۳۹

شکر از نعمت الهی امروز اگه کلیه مدارس تعطیل می بود خوب می شد تجدید نظر لازم است ممنون

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۳۹

این راسته؟

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۱۹

با این برف و سرمای شدید چگونه از روستاهای اطراف ب داخل شهر بیاییم تا ساعت 9 برف کمتر نمیشه که هیچ بیشترم میشه
یه عنایتی کنید

۹۵/۱۰/۵ ۰۵:۲۷

لطفا دوره دوم متوسطه شهر میانه رو هم تعطیل کنید الان ساعت 5:30 دقیقه صبحه بازم داره برف میاد

۹۵/۱۰/۵ ۰۳:۲۸

واقعان برای اموزش پروش مرند ما متاسئفیم هوا ب این سرما ما همه یخ میزنیم این چ وضعشه اخه

۹۵/۱۰/۵ ۰۱:۳۹

با سلام خسته نباشین. با تشکر ازاین که متوسطه دوره دوم ساعت 9 صبح کلاس ها شروع میشه بابا تو رو خدا به خاطر دو ساعت برای چی تعطیل نکردین شما که تا 9 صبح گفتین بقیه ساعات رو هم آقایی کنین به خاطر خدا بزارین تعطیل بشیم به خاطر دو ساعت تو این سرما برو دوباره برگرد خیلی ناجوره . امتحان هم داریم بزارین بخونیم . کنکور نگاه کنیم پس ما آدم نیستیم به خاطر خدا تعطیل کنین . ممنونم.

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۵۹

چرا دوره ی متوسطه را تعطیل نکردید بیرحما

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۳۴

مسئولین محترم شهرستان میانه ساعت 9 من چطور دخترمو بفرستم مدرسه رسیدگی کنید.دختر بچه دهمی چطور از اندیشه بره مدرسه . بازم اگه ساعت 7 بود خودم قبل از کار رسیدگی میکردم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۹

...دوره دومم تعطیل کنید دعا دانش اموزا پشت سر شماست . یاعلی

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۸

ما باید تعطیل بشیم یکم به امتحانات ما فکر کنید که بخونیم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۷

پس مرند چییییی

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۶

.. پس مرند چی!

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۵

واقعا جای تاسف داره چون دوره دومیم باید بریم مدرسه ، اقای مسئول شما پسر خودتو از اندیشه بفرست ببینم سالم میرسه مدرسه یا ن ، نه تاکسی هس ن چیزی گناه نکردیم ک چن سال بزرگ تر شدیم والا نامردی پسرای دوره اول هیکلشونم از ما بزرگه توان جسمی شونم زیاد نباشه کم نیست ، مرامی مارم تعطیل کنید بشینیم درسامونو رو ب راه کنیم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۱۴

شماره اموزش پرورش میانه رو لطف کنین

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۱۴

واقعا برای این مسوولان متاسفم من که پایه هفتم هستم چه فرقی باششمی هادارم؟امروزدرهوای آلوده مدرسه رفتم وفرداهم بااین برف زیادبازبایدمدرسه برم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۱۴

ببخشیدچرا مدارس دوره اول ودوم متوسطه درتبریز تعطیل نیست شما مارو ادم حساب نمی کنید هیچ اینم ازامروز

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۰۹

به نظر من باید دورهی متوسطه اول هم تعطیل بشه چون برف سنگینی باریده

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۰۶

واقعا متاسفم هفتم میتونه بره ولی ششم نمیتونه بایدمتوسطه هم تعطیل بشه

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۰۵

چرا مدارس راهنمايي تبريز تعطيل نيست ؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۰۵

مرند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۰۲

سلام ازآموزش پرورش میخوام بپرسم ما هم دانش آموز نیستیم فقط ابتدایی تعطیل میشه الان اونا دو روز تعطیلا یه روزهم به ما وقت میدادید فردا بشنیم وبه امتحاناتمون نگاه کنیم.

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۵۶

چرا مدارس راهنمايي تبريز تعطيل نيست ؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۵۵

در عصر کنونی دبیرستانی ها مانند ابتدایی ها نازک نارنجی شده اند !

والله ما در 12 سال درس خواندمان با آن برف مهیب آن سال ها حتی یک روز هم تعطیل نمی شدیم و با تونل کندن هم که شده بود به مدرسه می رفتیم .

اما الان ....

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۵۵

باتشکرازاطلاع رسانی شما

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۵۴

مسئول محترم آموزشو پرورش شهر اسکو وسهند بچه های مردم با چه وسیله ای ساعت 9 مدرسه بیایند همه که وسیله شخصی ندارند برای بعضی از محلات سهند حتی تاکسی تلفنی هم نمیاد لطفا معیار رفاه را با خودتون نسنجید

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۵۱

چرا دبیرستانی ها تعطیل نیستند

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۵۰

چرا با اونی که تو اخبار گفت هماهنگ نیست

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۹

آخه تو رو خدا متوسطه دوم رو هم تعطیل کنید بذارید بشینیم واسه کنکور بخونیم!!!!!تو این سرما آخه واقعا مدرسه میشه با اون سوفاژ های همیشه خراب مدرسمون

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۹

تو رو جان هر کی دوست دارین متوسطه رو هم تعطیل کنین خیلی سخته خودم سرماخوردم

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۸

بابا متوسط اول تعطیله

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۵

آفرین به مسئولین میانه فرماندار کلیه مدارس رو تعطیل کرده اما آموزش و پرورش دوره دوم متوسطه روبلعیده!!!!!!!!!!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۴

بالاخره یه روز میانه رو هم تعطیل کردین

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۲

بچه ها فردا دبیرستان تعطیله

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۰

تیکمه داش فرداتعطیله؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۹

نوچ تعطیل نیست اینادخودشون هم نمی دونن دارن چه غلطی می کنن!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۸

خوش بحال اونایی که سرویس دارن . فردا من چطوری با اتوبوس برم مدرسه . چرا دوره ی اول متوسطه رو تعطیل نکردید

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۶

اخه دانشگاه اسكو از٩:٣٠شروع ميشه مدارس متوسطه از ساعت ٩:٣٠. ازاين بدتر دانشگاه سهند٢ساعت تعخير داره متوسطه١ساعت. به خدا انصاف نيست

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۵

برادر من اخه پدر من یا تعطیل نکن یا کلا تعطیل کن اخ این ساعت 9 چیه تازگیا مد شده بخدا وقتی 9 میشه در دسر اینکه سرویس کی میاد از رفتن ب مدرسه تو برف سختره یا کلا تعطیل کنید یا تعطیل نکنین قربونه دستتون راستی اگه تا صبح همین جور بباره بیشتر از یه متر میشه انوخ هم باید بریم اخه

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۴

دبیرستان تعطیل نشده . انتظار داری دانشگاه تعطیل شه؟؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۲

تعطیل هستش ولی 1ساعت

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۰

یعنی امکان داره دوره دومم اصلاحیه بدن

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۲۷

مدارس میانه حتما تعطیله

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۲۶

ولی خبر استانی میانه رو نگفت.

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۲۵

متاسفانه اخبار استان شهر میانه رو تعطیل اعلام نکرد بس چه طور نوشتید تعطیل؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۱۷

مدارس متوسطه اول تبریز تعطیل شد.

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۱۱

یعنی دبیرستانای تبریز تعطیل نیس؟؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۱۰

داره زیاد میشه

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۹

هورابخش کندوان تعطیل شدزندباد برف پایند باد کندوان

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۷

آقای مسئول خبر دارید شهر جدید سهند چقدر برف باریده آیا فردا با 1 ساعت دیر رفتن این برف ها آب می شن چی می شد ما اول متوسطه ها رو هم تعطیل می کرد لطفا کمی بیشتر دقت کنید.

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۶

تو میانه مدارس شیفت بعد از ظهر هم تعطیله یا نه

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۱

دانشگاه چرا تعطیل نیست؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۰

... تا صب برف زیادی میاد؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۵۷

زنده باد آموزش و پرورش
زنده باد آقای مشایخی

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۵۰

راست می گی داداش.تو اسکو یه عالمه برف اومده فقط یه ساعات دبیرستانیارو تعطیل کردن و وقتی هم که اینجوری می کنن بیشتراز10نفر به کلاس نمی یاد

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۴۷

میانه دوستت دارم

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۴۳

مدارس ابتدایی تبریز تعطیله؟ کجا نوشته ؟ ...

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۴۱

یعنی الان متوسطه اول نمیتونه خودشو تو یخبندان و برف کنترل کنه ولی دوم میتونه عجب

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۹

یک ساعت پیش تیکمه داش راتعطیل زده بود الان خبر پاک شده اینجا چه خبره؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۴

میانه هم تعطیل شد...

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۳

اره به خدا منم باهات موافقم

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۳

باتشکر از وب سایت بسیار بروز
منم دانش آموز سوم ریاضی هستم وشدیداً با کار مسئولین
مخالفم چرا آخه یک ساعت یاتعطیل نکنید یا عین ادم تعطیل کنید مسئول گرامی آیا خانه ات در آذر بایجان شرقی است؟
بخدا یه متر برف اومده تا صبح زیاد میشه
اگه خانه شما در اینجا نیست بگید عکس بفرستیم
ای بابا :(

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۲

آغا یعنی چی ما ادم نیستیم متوسطه دوم چرا تعطیل نیست تو میانه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۷

مدارس متوسطه دوره اول تبریز چی ؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۶

من خیلی خوشحالم که هم ان هفته یکشنبه تعطیل شد و این هفته هم یکشنبه تعطیل شد برای همین است که من خیلی خوشحالم

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۴

مقطع راهنمایی (دبیرستان دوره اول)تبریز رو تعطیل کنید
ما هم انسان هستیم دارای روح و احساس دارای وجود

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۳

هوای تبریز صاف بدون لکه ابر . دمای هوا ده درجه بالای صفر. چرا متوسطه رو تعطیل نمی کنید؟ هان

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۱

اقا دعا کنین تکمیلی بزنن ما دبیرستانی ها هم تعطیل شیم
به خدا سخته از اون سر شهر تا این سرش بیای پیاده
تاکسی هم که شکر خدا مثل طلا نایاب میشه
به کسی برنمیخوره تعطیل کنین

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۰

تو خسروشاه مناطق روستایی هم تعطیله یا نه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۱۶

نه فقط به خاطر فرار از امتحانه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۷

خب تو میانه مقطع متوسطه دوم رو هم تعطیل میکردید دیگه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۷

بی شورها میانه را چرا تعطیل نمی کنید تمام شهرهای استان آذربایجان شرقی در تعطیل کردین به جزئ میانه خوابین

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۷

تو رو خدا متوسطه تبریز رو هم تعطیل کنین. آخه ما چه گناهی داریم؟! هم باید تو آلودگی بریم، هم تو برف.....

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۵

خواب ؟! ...... نه اتفاقا خیلی هم بیدارن شما چرا توجه نمیکنید !!! .....

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۳

واقعا که کلیه مقاطع روستایی تعطیل،مقاطع ابتدایی ومتوسطه دوره اول درشهر ملکان تعطیل. نمی دونم گناه ماچیه!!!!!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۱

شهر سهند چی ؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۱

فکر نکنید که به خاطر ننوشتن تکالیف و فرار از امتحان میخوایم که مدارس راهنمایی و دبیرستان تعطیل بشه،نه بخدا، یه هفتس خیابونا یخ بسته دم به دقیقه لیز میخوریم و با کله میریم زمین. خواهشن رسیدگی کنید.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۵۷

بلاخره میانه وبخش های تابعه تعطیل شد جالب این که اطلاعیه از طرف فرمانداری صادر شده

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۵۴

خدا رحمت کنه مرحوم فرامرزی رو
ایشون اهمیت موضوع رو میدونستن و فورا اطلاع رسانی میکردند
نه مثل بعضی از مسیولین

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۵۱

چرا دوره اول رو تو میانه تعطیل نمیکنن؟ مگه ما آدم نیستیم؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۹

پس میانه کجاست

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۸

مسولین شهر تبریز تنگ نظرن. اعلام تعطیلی شهامت میخاد. اگر تعطیل کنن چی از دست میدن؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۷

فردا هیچکس نره تا بفهمن کجای کار می لنگه

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۷

ميانه تعطيل

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۶

ما دانش آموزان متوسطه دوم که فزدا نمیریم.مسئولین تعطیل کنن به نفعشونه.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۵

سلام
میانه حسابی داره برف می آد.
لطفا از پنجره هاتون بیرون رو ببینین مسئولین گرامی.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۵

رییس که نباشه وای به حال مردم هنوز اموزش پرکرش رییس نداره؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۳

متاسفم برای مسولین ،،که به فکر مردم نیستن

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۰

فردا پنجم دی ماه کلیه مدارس پیش دبستانی ،ابتدایی و متوسطه دوره اول شهر و روستاها و کلیه مقاطع مدارس استثنایی میانه تعطیل می باشد. و مدارس متوسطه دوره دوم از ساعت 9 شروع خواهد شد . با سپاس

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۸

دفعه ی قبل هم به جز میانه همه ی شهر های میانه تعطیل شدند لطفا میان رو تعطیل کنید چون خییییییلی سرده

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۶

لطفا دوره اول متوسطه را تعطیل کنید نمی تونیم به علت یخبندان بیرون بریم

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۴

چرا فقط ابتدایی هاروتعطیل میکنن.متوسطه ای هاادم نیستن. خواهشامیانه تعطیل شه چیزی از کسی کم نمیشه ،هوابرفی و زمین هم یخ بسته

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۱

چرا راهنمایی تبریز تعطیل نیستن مگه نا ادم نیستیم ما سردمون نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۱

ما جمعي إز دانش اموزان اگه سنگ هم بباره فردا ميريم مدرسه تا مسولان ناراحت نشن

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۰

سلامتی.تيكمه داش مظهر برف وسردی آذربایجان تعطیل نیست. چرااااااااا.......؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۰

تکمیلی 4 نوشته شده

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۹

سلام خدمت جنابان
دفعه قبل که تعطیل نشد رفتم مدرسه علاوه بر دختر من پنج دختر هم مریض شده بودن.خطرات جانی و مالی هست.دیر اعلام می کنن باید بچه بره بعد دوباره برگرده. اینا چه کاری می کنین.مدرسه باید گرم بشه مصرف گاز هوا سرده میره بالا.و.... بنظر میاد کسی به فکر اینها نیست.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۷

سلام ممنون ازاطلاع رسانی دقیق وبه روز یاشاسین

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۳

بالاخره بناب مدارس إبتدائى تعطيله پنجم دى ماه نودوپنج يا نه لطفا جواب بدين؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۰

به فرمانداری چی میرسه تعطیا نمیکنن
یعنی فردا رو نریم میانه عقب میافته
به خدا هوا سرده
چرا وقتی کارتون میافته به مردم خیر خواه میشین
اصلا اقای فرماندار نظرات مردمو میشنون

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۸

میانه خیلی سرده نمیشه رفت بیرون . باید متوسطه هارو هم تعطیل کنند. یخبندونه.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۶

مسولان میانه خوابن

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۳

ملکان با این بارش شدید ویخبندان که جاده ها هم لغزندن چرا دبیرستانی هارو تو شهر تعطیل نکردین اخه ماهم ادمیم هوا واقا سرده رحم کنین

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۳

ببخشید میانه مال آذربایجان غربیه???? بریم سایت ارومیه!!!!!!!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۱

خدا رحمت کند مرحوم فرامزی را که هفته قبل مدارس ابتدایی میانه را به موقع تعطیل اعلام کردند ایامدارس میانه هم تعطیل است

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۸

حقوق ما رو نمیدن . توی این سرما به چه امیدی مدرسه بریم.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۸

بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان مدارس میانه تعطیل نیست و دانش اموزان عزیز یک ساعت زودتر به مدرسه تشریف ببرند

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۳

میانه صاحب نداره .......

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۰

مناطق آموزش وپرورش برای تعطیلی مشکلی ندارند همچنان که یکشنبه هفته گذشته مدارس را تعطیل کردند گویا مشکل از فرمانداری است.

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۵۷

باسلام مدارس شهر سهند را تعطیل نمی کنید

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۵۵

مدارس راهنمایی تبریز رو هم تعطیل کنین دیگه خیلی سرده اصلا نمیشه بیرون رفت لطفا اونایی که پیاده میرن رو هم در نظر بگیرید

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۴۷

ما را تعطیل نکنید سنگر دانش نیازمند جانفشانی ماست نه سرما نه گرما نمی تواند مانع رفتن ما شود

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۴۵

میانه صاحب نداره خیر سرمون میخواد استان بشه

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۴۲

آقای سلمانی فراموش نکنید اونروزایی که با مینی بوس اداره به ترکمانچای رفت و آمد می کردیم و هرچقدر هم برف میومد زنجیر می بستیم و خودمون را به ترکمانچای میرسوندیم جا دارد از راننده مینی بوس آقای صفر کاظمی و بعد از آن از قادر خانمحمدی تشکر کنیم که با تلاش فراوان و بابستن زنجیر چرخ از گردنه ترکمانچای مارا صحیح و سالم به اداره میرسوندند
حال جناب آقای علی اکبر سلمانی شما معلمین راهم در نظر بگیرید که با پیکان و پراید و روآ به ترکمانچای رفت آمد میکنند دوست عزیز هرموقع بارش سنگین و یاکولاک و لغزنده باشه تعطیلی کنید بهتره چون خدای نکرده حوادث ناگواری به خانواده ها اعم از اولیا و یا همکاران پیش نیاد

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۳۴

بخش کندوان را تعطیل نمی کنین

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۳۲

یعنی چی اقای سرتیبی ما ادم نیستیم چه فرقی داره تو اون سرما وبرف ابتدایی باشی یا راهنمایی یا چه فرق داره باید ماهم تعطیل میشدیم ابتدایی ها 2 ردز تعطیل وتاخیر ما هم یا تاخیر میشیم لطفا به ماهم فکر کنید ماادم هستیم هیکل ووزن وعقل ابتدایی ها از ما هم بزرگ تره اما اونو نمیرن فرقی نداره البته اینم بگم ما دوشنبه چهارشنبه شنبه دوشنبه چهارشنبه اینا امتحان داریم مثلا فردا وامروز دادن وقت ولی برای یکشنبع درس دادن ماهم نمیتونیم نوبت اول های دوشنبه رو بخونیم به فکر یکشنبع هستیم درس هارو بخونیم یا امتحان بدیم برا چی وقت دادن اصلا شنبه میاییم درس یکشنبع مدرسمون 2 تموم میشع کی یکشنبع بخونیم کی نوبت اول لطفا به حال ماهم برسین تا مثل دبیرستانی ها امتحان بدیم بیاییم وقت بدین

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۱۹

آقای سلمانی بخش ترکمنچای معلما که دارن میرن زنجیر چرخ پاره میکنن لطفا مدنظر داشته باشید

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۱۰

آخه قراره انشاالله استان بشه اگه استان شد انشاالله مدیرکل خودش تصمیم میگیره و از طریق صدا و سیمای میانه اعلام میشه فکر نکن توعالم رویا هستم این حرفو میزنم این کار شدنی هست و خواهد شد چون شهر ما به تبریز دوره و هرچقدر صدا میکنیم صدای مارا نمیشنوند و دستمون هم نمیرسه

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۱۰

میانه صاحب نداره

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۰۶

نمیدونم چی بگم واقعا تاسف باره .خوبه میانه فرمانداری ویزه است و ...

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۰۲

میانه سنگ هم بباره و برف 4 متری هم بیاد مدارس رو تعطیل نمی کنند. اینو اولش گفتم که آخرش رو خودتون ببینید!!؟؟؟

اخبار روز