کد خبر: ۶۸۲۹۳
۷۷۲۴ بازدید
۱۶۳ دیدگاه

اطلاعیه تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی در 5 دی ماه 95 بدلیل بارش برف و برودت هوا/تکمیلی۱۴؛

تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر میانه و تبریز

۹۵/۱۰/۴
۱۹:۵۰

با سلام و احترام ،به استحضار میرساند بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان در شیفت قبل از ظهر روز یکشنبه مورخه ۵ دیماه ؛

*شهرستان مراغه(تکمیلی 2) : کلیه مقاطع مدارس مناطق روستایی ومقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهریو کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان ملکان : در مناطق روستائی مدارس کلیه مقاطع  و در مناطق شهری مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان عجب شیر : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه ی دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش صوفیان : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد،مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

*شهرستان چاراویماق: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*********************

تکمیلی 3:

بخش نظرکهریزی: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

تکمیلی 4:

* شهرستان هشترود: مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و  متوسطه دوره ی اول روستایی تعطیل و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی  شهری تعطیل وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. بقیه مقاطع تحصیلی  با یک ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند نمود .

*شهرستان بناب :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره ی دوم در در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع در مناطق روستائی کلیه مقاطع تعطیل

*شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.و در بخش سیه رود شهرستان جلفا ؛ مدارس مقاطع متوسطه ی دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

**********************

تکمیلی 5 :

*شهرستان آذرشهر و بخش گوگان:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش خاروانا : مدارس مقطع پیش دبستانی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر در ساعت ۹ شروع خواهند شد. 

**********************

تکمیلی6:

*در بخش ترکمانچای: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

*در بخش کاغذکنان : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد
 

در شهرستان مراغه : کلیه مقاطع مدارس مناطق  شهری و روستایی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
ضمناً زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

در شهرستان میانه و آچاچی : مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

 

دربخش صوفیان : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
 و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
 

********************

تکمیلی 7:

در بخش کندوان: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

این خبر به روزرسانی می شود ..

*********************

تکمیلی 8:

*در شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی 
و متوسطه ی دوره اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

* در شهرستان بستان آباد  : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول  در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

* منطقه خواجه :
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم  با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*********************

تکمیلی9:

شهرستان هشترود(اصلاحیه): مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. 

*منطقه تیکمه داش :مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*منطقه مهربان :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقاطع دوره ی اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

********************

تکمیلی 10:

* شهرستان هریس : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی با تاخیر یک ساعته در ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*******************

تکمیلی ۱۱:تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر 5 دی ماه

 

* شهرستان اسکو ،شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

 تکمیلی۱۲

 

*شهرستان آذرشهر  : 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

تکمیلی ۱۳


* در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل می باشد

 

* درشهرستان میانه: 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

* در  شهرستان مراغه : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام میگردد


************

تکمیلی ۱۴


*در بخش تیکمه داش : 
 مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

منبع:اداره کل آموزش و پرورش استان

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۵/۱۱/۲۹ ۲۲:۲۶

با عرض سلام و خسته نباشید
ببخشید ابتدایی هارو تعطیل می کنید ولی ما راهنمایی ها رو تعطیل نمی کنید مثلا می گن نه از درس هاشون عقب می مونن. ما با یک روز نرفتن دانشمند نمیشیم اگه پامون در بره پامون بشکنه بیشتر از یک روز در خانه خواهیم موند بیشتر مدرسه ها بخاری و شوفاژ ندارن یا هم اگه دارن کار نمی کنن به خدا تو شیفت بعد از ظهر هم هوا سرده و تو کلاس یخ می زنیم مدرسه ی ما گرم کن داره ولی اونایی که ندارن آدم نیستن اگر بی ادبی کردم ببخشید ولی به خدا ما هم مثل ابتدایی ها سردمون میشه.

۹۵/۱۱/۲۵ ۰۷:۱۶

سلام چرا بچه ها امروز تعطیل نیستند،اخه هوا خیلی سرده

۹۵/۱۰/۵ ۱۹:۳۳

6 دی مدارس کدوم شهرستان ها تعطیله ؟؟؟

۹۵/۱۰/۵ ۱۸:۴۸

وای دوای میانه خیلی خیلی سرده ،تعطیل میشه یا نه؟ ؟؟برفم که اومده زمین یخ بسته !!!!توروخداتعطیل کنیدتحمل سرماوسرماخوردگی وانفولانزارونداریم‌.علل خصوص دوره دومی ها تعطیل باشن.

۹۵/۱۰/۵ ۱۵:۵۶

فردا تعطیله یا نه؟؟

۹۵/۱۰/۵ ۱۲:۰۹

مدارس بعد از ظهری میانه تعطیل است

۹۵/۱۰/۵ ۱۰:۵۸

بناب چی میشه

۹۵/۱۰/۵ ۱۰:۳۷

چرا دوره دوم را تعطیل نکردن این چه کاریه

۹۵/۱۰/۵ ۱۰:۲۱

با سلام از اطلاع رسانی لحضه به لحضه شما دست اندر کاران صدای میانه تشکر می کنم خسته نباشید .

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۵۶

تو نیویورک با اون همه پیشرفت و تجیهزات کامل برف میباره تعطیل می کنن حالا چی دارین میگن تعطیلی چاره کار نیست.

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۵۳

رفتیم مدرسه دیدم هیچکس نیست گفتن جمع کنید برید.(از میانه)

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۳۷

من امروز به نشانه اعتراض مدرسه نرفته ودر حال نوشیدن چای کنار بخاری هستم
:)

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۲۸

با سلام و عرض خسته نباشید چرا مقاطع راهنمایی رو تعطیل نمی کنید مگه چه گناهی کردن الان هوا سرد ، برف هم می باره لطفا برا شیفت بعد از ظهر هم فکری کنید

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۱۹

چرا پس دوره اول رو تو تبریز تعطیل نکردین شیفت بعد از ظهر رو

۹۵/۱۰/۵ ۰۹:۰۷

اگه زود تر میگفتن تعطیله چی میشد مگه. همه باید تو این برف و سرما میکشوندین مدرسه اخه.

۹۵/۱۰/۵ ۰۸:۳۷

برنامه تعطیل امروز تغییر نکرده؟ برا ی اونهایی که با سرویس مدرسه رفت وامد ندارن ماشین برای رفتن به مدرسه پیدا نمیشه تجدید نظر کنید

۹۵/۱۰/۵ ۰۸:۱۷

سوم دبیرستان چی میشه ننوشتین

۹۵/۱۰/۵ ۰۸:۰۵

متشکریم که امروز را تعطیل اعلام نمودید

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۵۵

دوست عزیز من هم با شما هم عقیده هستم که تعطیلی چاره کار نیست ولی وقتی در این شهر با کوچکترین بارش برف چندین روز خیابون های ما یخبندان میشه و و خودروهای عمومی کمیاب ، چاره ای جز تعطیلی نمی مونه.مسئولینی که وظایفشان به جز این نیست باید چاره ای بیندیشند.

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۴۱

پس مرند کووووووووو

اخبار روز