کد خبر: ۶۸۲۹۳
۷۷۲۶ بازدید
۱۶۳ دیدگاه

اطلاعیه تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی در 5 دی ماه 95 بدلیل بارش برف و برودت هوا/تکمیلی۱۴؛

تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر میانه و تبریز

۹۵/۱۰/۴
۱۹:۵۰

با سلام و احترام ،به استحضار میرساند بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان در شیفت قبل از ظهر روز یکشنبه مورخه ۵ دیماه ؛

*شهرستان مراغه(تکمیلی 2) : کلیه مقاطع مدارس مناطق روستایی ومقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهریو کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان ملکان : در مناطق روستائی مدارس کلیه مقاطع  و در مناطق شهری مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان عجب شیر : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه ی دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش صوفیان : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد،مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

*شهرستان چاراویماق: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*********************

تکمیلی 3:

بخش نظرکهریزی: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

تکمیلی 4:

* شهرستان هشترود: مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و  متوسطه دوره ی اول روستایی تعطیل و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی  شهری تعطیل وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. بقیه مقاطع تحصیلی  با یک ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند نمود .

*شهرستان بناب :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره ی دوم در در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع در مناطق روستائی کلیه مقاطع تعطیل

*شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.و در بخش سیه رود شهرستان جلفا ؛ مدارس مقاطع متوسطه ی دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

**********************

تکمیلی 5 :

*شهرستان آذرشهر و بخش گوگان:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش خاروانا : مدارس مقطع پیش دبستانی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر در ساعت ۹ شروع خواهند شد. 

**********************

تکمیلی6:

*در بخش ترکمانچای: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

*در بخش کاغذکنان : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد
 

در شهرستان مراغه : کلیه مقاطع مدارس مناطق  شهری و روستایی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
ضمناً زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

در شهرستان میانه و آچاچی : مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

 

دربخش صوفیان : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
 و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
 

********************

تکمیلی 7:

در بخش کندوان: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

این خبر به روزرسانی می شود ..

*********************

تکمیلی 8:

*در شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی 
و متوسطه ی دوره اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

* در شهرستان بستان آباد  : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول  در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

* منطقه خواجه :
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم  با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*********************

تکمیلی9:

شهرستان هشترود(اصلاحیه): مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. 

*منطقه تیکمه داش :مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*منطقه مهربان :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقاطع دوره ی اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

********************

تکمیلی 10:

* شهرستان هریس : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی با تاخیر یک ساعته در ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*******************

تکمیلی ۱۱:تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر 5 دی ماه

 

* شهرستان اسکو ،شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

 تکمیلی۱۲

 

*شهرستان آذرشهر  : 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

تکمیلی ۱۳


* در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل می باشد

 

* درشهرستان میانه: 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

* در  شهرستان مراغه : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام میگردد


************

تکمیلی ۱۴


*در بخش تیکمه داش : 
 مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

منبع:اداره کل آموزش و پرورش استان

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۲۹

بابا بمیریم هم تعطیل نمی شه الان کوچمون یخ زده از روش برف باریده اگه بریم بیرون زودی می یوفتی

۹۵/۱۰/۵ ۰۷:۲۵

چرا دوره دوم تعطیل نمیشه؟

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۴۱

آقای مسول که تعطیل نمیکنین دوره دوم رو آیا واقعا خودتون تو این برف و سرما از خونتون میرین بیرون ؟؟چرا پس دلتون به حال ما راهنماییها نمیسوزه

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۳۹

شکر از نعمت الهی امروز اگه کلیه مدارس تعطیل می بود خوب می شد تجدید نظر لازم است ممنون

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۳۹

این راسته؟

۹۵/۱۰/۵ ۰۶:۱۹

با این برف و سرمای شدید چگونه از روستاهای اطراف ب داخل شهر بیاییم تا ساعت 9 برف کمتر نمیشه که هیچ بیشترم میشه
یه عنایتی کنید

۹۵/۱۰/۵ ۰۵:۲۷

لطفا دوره دوم متوسطه شهر میانه رو هم تعطیل کنید الان ساعت 5:30 دقیقه صبحه بازم داره برف میاد

۹۵/۱۰/۵ ۰۳:۲۸

واقعان برای اموزش پروش مرند ما متاسئفیم هوا ب این سرما ما همه یخ میزنیم این چ وضعشه اخه

۹۵/۱۰/۵ ۰۱:۳۹

با سلام خسته نباشین. با تشکر ازاین که متوسطه دوره دوم ساعت 9 صبح کلاس ها شروع میشه بابا تو رو خدا به خاطر دو ساعت برای چی تعطیل نکردین شما که تا 9 صبح گفتین بقیه ساعات رو هم آقایی کنین به خاطر خدا بزارین تعطیل بشیم به خاطر دو ساعت تو این سرما برو دوباره برگرد خیلی ناجوره . امتحان هم داریم بزارین بخونیم . کنکور نگاه کنیم پس ما آدم نیستیم به خاطر خدا تعطیل کنین . ممنونم.

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۵۹

چرا دوره ی متوسطه را تعطیل نکردید بیرحما

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۳۴

مسئولین محترم شهرستان میانه ساعت 9 من چطور دخترمو بفرستم مدرسه رسیدگی کنید.دختر بچه دهمی چطور از اندیشه بره مدرسه . بازم اگه ساعت 7 بود خودم قبل از کار رسیدگی میکردم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۹

...دوره دومم تعطیل کنید دعا دانش اموزا پشت سر شماست . یاعلی

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۸

ما باید تعطیل بشیم یکم به امتحانات ما فکر کنید که بخونیم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۷

پس مرند چییییی

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۶

.. پس مرند چی!

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۲۵

واقعا جای تاسف داره چون دوره دومیم باید بریم مدرسه ، اقای مسئول شما پسر خودتو از اندیشه بفرست ببینم سالم میرسه مدرسه یا ن ، نه تاکسی هس ن چیزی گناه نکردیم ک چن سال بزرگ تر شدیم والا نامردی پسرای دوره اول هیکلشونم از ما بزرگه توان جسمی شونم زیاد نباشه کم نیست ، مرامی مارم تعطیل کنید بشینیم درسامونو رو ب راه کنیم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۱۴

شماره اموزش پرورش میانه رو لطف کنین

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۱۴

واقعا برای این مسوولان متاسفم من که پایه هفتم هستم چه فرقی باششمی هادارم؟امروزدرهوای آلوده مدرسه رفتم وفرداهم بااین برف زیادبازبایدمدرسه برم

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۱۴

ببخشیدچرا مدارس دوره اول ودوم متوسطه درتبریز تعطیل نیست شما مارو ادم حساب نمی کنید هیچ اینم ازامروز

۹۵/۱۰/۵ ۰۰:۰۹

به نظر من باید دورهی متوسطه اول هم تعطیل بشه چون برف سنگینی باریده

اخبار روز