کد خبر: ۶۸۲۹۳
۷۸۵۹ بازدید
۱۶۳ دیدگاه

اطلاعیه تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی در 5 دی ماه 95 بدلیل بارش برف و برودت هوا/تکمیلی۱۴؛

تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر میانه و تبریز

۹۵/۱۰/۴
۱۹:۵۰

با سلام و احترام ،به استحضار میرساند بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان در شیفت قبل از ظهر روز یکشنبه مورخه ۵ دیماه ؛

*شهرستان مراغه(تکمیلی 2) : کلیه مقاطع مدارس مناطق روستایی ومقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهریو کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان ملکان : در مناطق روستائی مدارس کلیه مقاطع  و در مناطق شهری مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان عجب شیر : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه ی دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش صوفیان : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد،مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

*شهرستان چاراویماق: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*********************

تکمیلی 3:

بخش نظرکهریزی: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

تکمیلی 4:

* شهرستان هشترود: مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و  متوسطه دوره ی اول روستایی تعطیل و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی  شهری تعطیل وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. بقیه مقاطع تحصیلی  با یک ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند نمود .

*شهرستان بناب :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره ی دوم در در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع در مناطق روستائی کلیه مقاطع تعطیل

*شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.و در بخش سیه رود شهرستان جلفا ؛ مدارس مقاطع متوسطه ی دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

**********************

تکمیلی 5 :

*شهرستان آذرشهر و بخش گوگان:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش خاروانا : مدارس مقطع پیش دبستانی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر در ساعت ۹ شروع خواهند شد. 

**********************

تکمیلی6:

*در بخش ترکمانچای: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

*در بخش کاغذکنان : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد
 

در شهرستان مراغه : کلیه مقاطع مدارس مناطق  شهری و روستایی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
ضمناً زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

در شهرستان میانه و آچاچی : مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

 

دربخش صوفیان : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
 و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
 

********************

تکمیلی 7:

در بخش کندوان: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

این خبر به روزرسانی می شود ..

*********************

تکمیلی 8:

*در شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی 
و متوسطه ی دوره اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

* در شهرستان بستان آباد  : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول  در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

* منطقه خواجه :
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم  با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*********************

تکمیلی9:

شهرستان هشترود(اصلاحیه): مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. 

*منطقه تیکمه داش :مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*منطقه مهربان :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقاطع دوره ی اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

********************

تکمیلی 10:

* شهرستان هریس : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی با تاخیر یک ساعته در ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*******************

تکمیلی ۱۱:تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر 5 دی ماه

 

* شهرستان اسکو ،شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

 تکمیلی۱۲

 

*شهرستان آذرشهر  : 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

تکمیلی ۱۳


* در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل می باشد

 

* درشهرستان میانه: 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

* در  شهرستان مراغه : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام میگردد


************

تکمیلی ۱۴


*در بخش تیکمه داش : 
 مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

منبع:اداره کل آموزش و پرورش استان

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۹

آخه تو رو خدا متوسطه دوم رو هم تعطیل کنید بذارید بشینیم واسه کنکور بخونیم!!!!!تو این سرما آخه واقعا مدرسه میشه با اون سوفاژ های همیشه خراب مدرسمون

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۹

تو رو جان هر کی دوست دارین متوسطه رو هم تعطیل کنین خیلی سخته خودم سرماخوردم

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۸

بابا متوسط اول تعطیله

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۵

آفرین به مسئولین میانه فرماندار کلیه مدارس رو تعطیل کرده اما آموزش و پرورش دوره دوم متوسطه روبلعیده!!!!!!!!!!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۴

بالاخره یه روز میانه رو هم تعطیل کردین

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۲

بچه ها فردا دبیرستان تعطیله

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۴۰

تیکمه داش فرداتعطیله؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۹

نوچ تعطیل نیست اینادخودشون هم نمی دونن دارن چه غلطی می کنن!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۸

خوش بحال اونایی که سرویس دارن . فردا من چطوری با اتوبوس برم مدرسه . چرا دوره ی اول متوسطه رو تعطیل نکردید

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۶

اخه دانشگاه اسكو از٩:٣٠شروع ميشه مدارس متوسطه از ساعت ٩:٣٠. ازاين بدتر دانشگاه سهند٢ساعت تعخير داره متوسطه١ساعت. به خدا انصاف نيست

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۵

برادر من اخه پدر من یا تعطیل نکن یا کلا تعطیل کن اخ این ساعت 9 چیه تازگیا مد شده بخدا وقتی 9 میشه در دسر اینکه سرویس کی میاد از رفتن ب مدرسه تو برف سختره یا کلا تعطیل کنید یا تعطیل نکنین قربونه دستتون راستی اگه تا صبح همین جور بباره بیشتر از یه متر میشه انوخ هم باید بریم اخه

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۴

دبیرستان تعطیل نشده . انتظار داری دانشگاه تعطیل شه؟؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۲

تعطیل هستش ولی 1ساعت

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۳۰

یعنی امکان داره دوره دومم اصلاحیه بدن

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۲۷

مدارس میانه حتما تعطیله

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۲۶

ولی خبر استانی میانه رو نگفت.

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۲۵

متاسفانه اخبار استان شهر میانه رو تعطیل اعلام نکرد بس چه طور نوشتید تعطیل؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۱۷

مدارس متوسطه اول تبریز تعطیل شد.

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۱۱

یعنی دبیرستانای تبریز تعطیل نیس؟؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۱۰

داره زیاد میشه

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۹

هورابخش کندوان تعطیل شدزندباد برف پایند باد کندوان

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۷

آقای مسئول خبر دارید شهر جدید سهند چقدر برف باریده آیا فردا با 1 ساعت دیر رفتن این برف ها آب می شن چی می شد ما اول متوسطه ها رو هم تعطیل می کرد لطفا کمی بیشتر دقت کنید.

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۶

تو میانه مدارس شیفت بعد از ظهر هم تعطیله یا نه

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۱

دانشگاه چرا تعطیل نیست؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۳:۰۰

... تا صب برف زیادی میاد؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۵۷

زنده باد آموزش و پرورش
زنده باد آقای مشایخی

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۵۰

راست می گی داداش.تو اسکو یه عالمه برف اومده فقط یه ساعات دبیرستانیارو تعطیل کردن و وقتی هم که اینجوری می کنن بیشتراز10نفر به کلاس نمی یاد

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۴۷

میانه دوستت دارم

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۴۳

مدارس ابتدایی تبریز تعطیله؟ کجا نوشته ؟ ...

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۴۱

یعنی الان متوسطه اول نمیتونه خودشو تو یخبندان و برف کنترل کنه ولی دوم میتونه عجب

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۹

یک ساعت پیش تیکمه داش راتعطیل زده بود الان خبر پاک شده اینجا چه خبره؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۴

میانه هم تعطیل شد...

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۳

اره به خدا منم باهات موافقم

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۳

باتشکر از وب سایت بسیار بروز
منم دانش آموز سوم ریاضی هستم وشدیداً با کار مسئولین
مخالفم چرا آخه یک ساعت یاتعطیل نکنید یا عین ادم تعطیل کنید مسئول گرامی آیا خانه ات در آذر بایجان شرقی است؟
بخدا یه متر برف اومده تا صبح زیاد میشه
اگه خانه شما در اینجا نیست بگید عکس بفرستیم
ای بابا :(

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۳۲

آغا یعنی چی ما ادم نیستیم متوسطه دوم چرا تعطیل نیست تو میانه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۷

مدارس متوسطه دوره اول تبریز چی ؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۶

من خیلی خوشحالم که هم ان هفته یکشنبه تعطیل شد و این هفته هم یکشنبه تعطیل شد برای همین است که من خیلی خوشحالم

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۴

مقطع راهنمایی (دبیرستان دوره اول)تبریز رو تعطیل کنید
ما هم انسان هستیم دارای روح و احساس دارای وجود

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۳

هوای تبریز صاف بدون لکه ابر . دمای هوا ده درجه بالای صفر. چرا متوسطه رو تعطیل نمی کنید؟ هان

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۱

اقا دعا کنین تکمیلی بزنن ما دبیرستانی ها هم تعطیل شیم
به خدا سخته از اون سر شهر تا این سرش بیای پیاده
تاکسی هم که شکر خدا مثل طلا نایاب میشه
به کسی برنمیخوره تعطیل کنین

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۲۰

تو خسروشاه مناطق روستایی هم تعطیله یا نه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۱۶

نه فقط به خاطر فرار از امتحانه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۷

خب تو میانه مقطع متوسطه دوم رو هم تعطیل میکردید دیگه

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۷

بی شورها میانه را چرا تعطیل نمی کنید تمام شهرهای استان آذربایجان شرقی در تعطیل کردین به جزئ میانه خوابین

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۷

تو رو خدا متوسطه تبریز رو هم تعطیل کنین. آخه ما چه گناهی داریم؟! هم باید تو آلودگی بریم، هم تو برف.....

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۵

خواب ؟! ...... نه اتفاقا خیلی هم بیدارن شما چرا توجه نمیکنید !!! .....

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۳

واقعا که کلیه مقاطع روستایی تعطیل،مقاطع ابتدایی ومتوسطه دوره اول درشهر ملکان تعطیل. نمی دونم گناه ماچیه!!!!!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۱

شهر سهند چی ؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۲:۰۱

فکر نکنید که به خاطر ننوشتن تکالیف و فرار از امتحان میخوایم که مدارس راهنمایی و دبیرستان تعطیل بشه،نه بخدا، یه هفتس خیابونا یخ بسته دم به دقیقه لیز میخوریم و با کله میریم زمین. خواهشن رسیدگی کنید.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۵۷

بلاخره میانه وبخش های تابعه تعطیل شد جالب این که اطلاعیه از طرف فرمانداری صادر شده

اخبار روز