کد خبر: ۶۸۲۹۳
۷۸۵۹ بازدید
۱۶۳ دیدگاه

اطلاعیه تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی در 5 دی ماه 95 بدلیل بارش برف و برودت هوا/تکمیلی۱۴؛

تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر میانه و تبریز

۹۵/۱۰/۴
۱۹:۵۰

با سلام و احترام ،به استحضار میرساند بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان در شیفت قبل از ظهر روز یکشنبه مورخه ۵ دیماه ؛

*شهرستان مراغه(تکمیلی 2) : کلیه مقاطع مدارس مناطق روستایی ومقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهریو کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان ملکان : در مناطق روستائی مدارس کلیه مقاطع  و در مناطق شهری مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان عجب شیر : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه ی دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش صوفیان : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد،مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

*شهرستان چاراویماق: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*********************

تکمیلی 3:

بخش نظرکهریزی: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

تکمیلی 4:

* شهرستان هشترود: مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و  متوسطه دوره ی اول روستایی تعطیل و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی  شهری تعطیل وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. بقیه مقاطع تحصیلی  با یک ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند نمود .

*شهرستان بناب :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره ی دوم در در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع در مناطق روستائی کلیه مقاطع تعطیل

*شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.و در بخش سیه رود شهرستان جلفا ؛ مدارس مقاطع متوسطه ی دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

**********************

تکمیلی 5 :

*شهرستان آذرشهر و بخش گوگان:  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*بخش خاروانا : مدارس مقطع پیش دبستانی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر در ساعت ۹ شروع خواهند شد. 

**********************

تکمیلی6:

*در بخش ترکمانچای: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

*در بخش کاغذکنان : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد
 

در شهرستان مراغه : کلیه مقاطع مدارس مناطق  شهری و روستایی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
ضمناً زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

در شهرستان میانه و آچاچی : مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

 

دربخش صوفیان : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
 و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
 

********************

تکمیلی 7:

در بخش کندوان: کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

این خبر به روزرسانی می شود ..

*********************

تکمیلی 8:

*در شهرستان شبستر ومنطقه تسوج : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی 
و متوسطه ی دوره اول در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
 

* در شهرستان بستان آباد  : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول  در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

* منطقه خواجه :
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.
مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم  با یک ساعت تاخیر ، راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*********************

تکمیلی9:

شهرستان هشترود(اصلاحیه): مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. 

*منطقه تیکمه داش :مدارس کلیه  مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

*منطقه مهربان :مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدایی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. مدارس مقاطع دوره ی اول و دوم متوسطه با یک ساعت  تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد

********************

تکمیلی 10:

* شهرستان هریس : کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی با تاخیر یک ساعته در ساعت ۹ شروع خواهد شد.

*******************

تکمیلی ۱۱:تعطیلی مدارس شیفت بعد از ظهر 5 دی ماه

 

* شهرستان اسکو ،شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

********************

 تکمیلی۱۲

 

*شهرستان آذرشهر  : 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

تکمیلی ۱۳


* در نواحی پنجگانه شهرستان تبریز : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل می باشد

 

* درشهرستان میانه: 
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

* در  شهرستان مراغه : 
مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی 
در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام میگردد


************

تکمیلی ۱۴


*در بخش تیکمه داش : 
 مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی و
کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

 

منبع:اداره کل آموزش و پرورش استان

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۵۴

خدا رحمت کنه مرحوم فرامرزی رو
ایشون اهمیت موضوع رو میدونستن و فورا اطلاع رسانی میکردند
نه مثل بعضی از مسیولین

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۵۱

چرا دوره اول رو تو میانه تعطیل نمیکنن؟ مگه ما آدم نیستیم؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۹

پس میانه کجاست

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۸

مسولین شهر تبریز تنگ نظرن. اعلام تعطیلی شهامت میخاد. اگر تعطیل کنن چی از دست میدن؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۷

فردا هیچکس نره تا بفهمن کجای کار می لنگه

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۷

ميانه تعطيل

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۶

ما دانش آموزان متوسطه دوم که فزدا نمیریم.مسئولین تعطیل کنن به نفعشونه.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۵

سلام
میانه حسابی داره برف می آد.
لطفا از پنجره هاتون بیرون رو ببینین مسئولین گرامی.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۵

رییس که نباشه وای به حال مردم هنوز اموزش پرکرش رییس نداره؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۳

متاسفم برای مسولین ،،که به فکر مردم نیستن

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۴۰

فردا پنجم دی ماه کلیه مدارس پیش دبستانی ،ابتدایی و متوسطه دوره اول شهر و روستاها و کلیه مقاطع مدارس استثنایی میانه تعطیل می باشد. و مدارس متوسطه دوره دوم از ساعت 9 شروع خواهد شد . با سپاس

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۸

دفعه ی قبل هم به جز میانه همه ی شهر های میانه تعطیل شدند لطفا میان رو تعطیل کنید چون خییییییلی سرده

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۶

لطفا دوره اول متوسطه را تعطیل کنید نمی تونیم به علت یخبندان بیرون بریم

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۴

چرا فقط ابتدایی هاروتعطیل میکنن.متوسطه ای هاادم نیستن. خواهشامیانه تعطیل شه چیزی از کسی کم نمیشه ،هوابرفی و زمین هم یخ بسته

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۱

چرا راهنمایی تبریز تعطیل نیستن مگه نا ادم نیستیم ما سردمون نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۱

ما جمعي إز دانش اموزان اگه سنگ هم بباره فردا ميريم مدرسه تا مسولان ناراحت نشن

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۰

سلامتی.تيكمه داش مظهر برف وسردی آذربایجان تعطیل نیست. چرااااااااا.......؟؟؟؟؟؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۳۰

تکمیلی 4 نوشته شده

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۹

سلام خدمت جنابان
دفعه قبل که تعطیل نشد رفتم مدرسه علاوه بر دختر من پنج دختر هم مریض شده بودن.خطرات جانی و مالی هست.دیر اعلام می کنن باید بچه بره بعد دوباره برگرده. اینا چه کاری می کنین.مدرسه باید گرم بشه مصرف گاز هوا سرده میره بالا.و.... بنظر میاد کسی به فکر اینها نیست.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۷

سلام ممنون ازاطلاع رسانی دقیق وبه روز یاشاسین

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۳

بالاخره بناب مدارس إبتدائى تعطيله پنجم دى ماه نودوپنج يا نه لطفا جواب بدين؟

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۲۰

به فرمانداری چی میرسه تعطیا نمیکنن
یعنی فردا رو نریم میانه عقب میافته
به خدا هوا سرده
چرا وقتی کارتون میافته به مردم خیر خواه میشین
اصلا اقای فرماندار نظرات مردمو میشنون

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۸

میانه خیلی سرده نمیشه رفت بیرون . باید متوسطه هارو هم تعطیل کنند. یخبندونه.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۶

مسولان میانه خوابن

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۳

ملکان با این بارش شدید ویخبندان که جاده ها هم لغزندن چرا دبیرستانی هارو تو شهر تعطیل نکردین اخه ماهم ادمیم هوا واقا سرده رحم کنین

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۳

ببخشید میانه مال آذربایجان غربیه???? بریم سایت ارومیه!!!!!!!!!

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۱۱

خدا رحمت کند مرحوم فرامزی را که هفته قبل مدارس ابتدایی میانه را به موقع تعطیل اعلام کردند ایامدارس میانه هم تعطیل است

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۸

حقوق ما رو نمیدن . توی این سرما به چه امیدی مدرسه بریم.

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۸

بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان مدارس میانه تعطیل نیست و دانش اموزان عزیز یک ساعت زودتر به مدرسه تشریف ببرند

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۳

میانه صاحب نداره .......

۹۵/۱۰/۴ ۲۱:۰۰

مناطق آموزش وپرورش برای تعطیلی مشکلی ندارند همچنان که یکشنبه هفته گذشته مدارس را تعطیل کردند گویا مشکل از فرمانداری است.

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۵۷

باسلام مدارس شهر سهند را تعطیل نمی کنید

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۵۵

مدارس راهنمایی تبریز رو هم تعطیل کنین دیگه خیلی سرده اصلا نمیشه بیرون رفت لطفا اونایی که پیاده میرن رو هم در نظر بگیرید

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۴۷

ما را تعطیل نکنید سنگر دانش نیازمند جانفشانی ماست نه سرما نه گرما نمی تواند مانع رفتن ما شود

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۴۵

میانه صاحب نداره خیر سرمون میخواد استان بشه

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۴۲

آقای سلمانی فراموش نکنید اونروزایی که با مینی بوس اداره به ترکمانچای رفت و آمد می کردیم و هرچقدر هم برف میومد زنجیر می بستیم و خودمون را به ترکمانچای میرسوندیم جا دارد از راننده مینی بوس آقای صفر کاظمی و بعد از آن از قادر خانمحمدی تشکر کنیم که با تلاش فراوان و بابستن زنجیر چرخ از گردنه ترکمانچای مارا صحیح و سالم به اداره میرسوندند
حال جناب آقای علی اکبر سلمانی شما معلمین راهم در نظر بگیرید که با پیکان و پراید و روآ به ترکمانچای رفت آمد میکنند دوست عزیز هرموقع بارش سنگین و یاکولاک و لغزنده باشه تعطیلی کنید بهتره چون خدای نکرده حوادث ناگواری به خانواده ها اعم از اولیا و یا همکاران پیش نیاد

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۳۴

بخش کندوان را تعطیل نمی کنین

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۳۲

یعنی چی اقای سرتیبی ما ادم نیستیم چه فرقی داره تو اون سرما وبرف ابتدایی باشی یا راهنمایی یا چه فرق داره باید ماهم تعطیل میشدیم ابتدایی ها 2 ردز تعطیل وتاخیر ما هم یا تاخیر میشیم لطفا به ماهم فکر کنید ماادم هستیم هیکل ووزن وعقل ابتدایی ها از ما هم بزرگ تره اما اونو نمیرن فرقی نداره البته اینم بگم ما دوشنبه چهارشنبه شنبه دوشنبه چهارشنبه اینا امتحان داریم مثلا فردا وامروز دادن وقت ولی برای یکشنبع درس دادن ماهم نمیتونیم نوبت اول های دوشنبه رو بخونیم به فکر یکشنبع هستیم درس هارو بخونیم یا امتحان بدیم برا چی وقت دادن اصلا شنبه میاییم درس یکشنبع مدرسمون 2 تموم میشع کی یکشنبع بخونیم کی نوبت اول لطفا به حال ماهم برسین تا مثل دبیرستانی ها امتحان بدیم بیاییم وقت بدین

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۱۹

آقای سلمانی بخش ترکمنچای معلما که دارن میرن زنجیر چرخ پاره میکنن لطفا مدنظر داشته باشید

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۱۰

آخه قراره انشاالله استان بشه اگه استان شد انشاالله مدیرکل خودش تصمیم میگیره و از طریق صدا و سیمای میانه اعلام میشه فکر نکن توعالم رویا هستم این حرفو میزنم این کار شدنی هست و خواهد شد چون شهر ما به تبریز دوره و هرچقدر صدا میکنیم صدای مارا نمیشنوند و دستمون هم نمیرسه

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۱۰

میانه صاحب نداره

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۰۶

نمیدونم چی بگم واقعا تاسف باره .خوبه میانه فرمانداری ویزه است و ...

۹۵/۱۰/۴ ۲۰:۰۲

میانه سنگ هم بباره و برف 4 متری هم بیاد مدارس رو تعطیل نمی کنند. اینو اولش گفتم که آخرش رو خودتون ببینید!!؟؟؟

اخبار روز