کد خبر: ۸۶۱۵۴
۲۴۸۹ بازدید
۱۴ دیدگاه (۱۳ تایید شده)

اطلاعات شخصی ،سوابق علمی و مدیریتی "جبار بشیری" سرپرست دانشگاه آزاد واحد میانه

۱۳۹۷/۹/۱۴
۲۲:۳۵

مشخصات فردی 

نام: جبار

نام خانوادگی: بشیری

سال تولد: 1350    

محل تولد: میانه 

عضو هیأت علمی رسمی تمام وقت واحد تبریز

 

استخدام در سایر سازمانها

نام سازمان: آموزش و پرورش                                    

شهرستان : میانه                           

سمت: دبیر

تاریخ شروع: 1374 

تاریخ پایان: 1378       

 

مرتبه علمی:   دانشیار 

 

تحصیلات:

- دوره لیسانس؛ رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

از سال 1369

تا سال 1373     

- دوره فوق لیسانس؛ رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

از سال 1374

تا سال 1376     

- دوره دكتری تخصصی(Ph.D.)؛ رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

از سال 1381

تا سال1386   

 

دوره ها و كارگاههای آموزشی:

ردیف

نام دوره و كارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

كشور برگزار كننده

دانشگاه یا موسسه برگزار كننده

1

پنجمین کارگاه روش شناسی تحقیق

یک روز

1380

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2

میزگرد تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

یک روز

1381

ایران

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

3

نوآوری‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی

یک روز

1381

ایران

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

4

روش شناسی تحقیق

(ویژه اعضاء هیأت علمی)

یک روز

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

5

مقاله نویسی ISI

(ویژه اعضاء هیأت علمی)

یک روز

1386

ایران

پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

6

اثر فعالیت بدنی و ورزش

(ژنتیک و بیولوژی مولکولی)

یک روز

1386

ایران

ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- کیش

7

مدیریت اطلاعات با نرم افزار EndNote

یک روز

1391

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

8

مقاله نویسی با رویکرد ISI

یک روز

1391

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

9

SPSS مقدماتی

یک روز

1391

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

10

ارتقاء کیفیت تدریس با هوش هیجانی

یک روز

1392

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

11

لیزرل مقدماتی

یک روز

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

12

لیزرل پیشرفته

یک روز

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

13

شگردهای شناسائی نشریات الکترونیکی

یک روز

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

14

مهار ت‌های نوشتاری  زبان انکلیسی

یک روز

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

15

آشنائی با آئین‌نامه‌های آموزشی

یک روز

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

16

ملاحظات تجویز تمرین برای جمعیت بیماران و دیابت

یک روز

1394

ایران

دانشگاه شهید مدنی آذرایجان

17

طراحی تمرینات اینتروال شدید

یک روز

1394

ایران

دانشگاه شهید مدنی آذرایجان

18

تفسیر سوره حدید

یک روز

1394

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

19

دانش افزایی استادان

سه روز

1396

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

20

تفسیر سوره حمد

چهار روز

1396

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

21

تفسیر سوره حجرات

هفت روز

1397

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 سابقه تدریس:

دانشگاه/موسسه

مقطع

موضوعات تدریس

كارشناسی

ارشد

دكترا

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

*

*

*

دروس تخصصی تربیت بدنی

دانشگاه تبریز

*

 

 

فوتبال و تربیت بدنی عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

*

 

 

دروس تخصصی تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

 

*

 

دروس تخصصی تربیت بدنی

 

فعالیتهای پژوهشی:

 

الف) مقالات:

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره

شماره

سال انتشار

1

تأثیر تمرین ذهنی تعادلی بر كنترل پاسچر پویای دانشجویان مرد غیرورزشكار

علوم حركت انسان

دانشگاه شهید بهشتی

 

2

1387

2

تأثیر تعاملی تمرین باوزنه و بارگیری مكمل كراتین بر شاخص‌های سرمی آسیب سلولی مردان غیرورزشكار

علوم حركتی و ورزش

دانشگاه تربیت معلم تهران

 

 25

1388

3

تغییرات هورمون رشد و حجم پلاسما در ورزش با شرایط آب زدایی و آب‌گیری طبیعی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

1388

4

تأثیر مكمل سازی كراتین مونوهیدرات و هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات كراتین كیناز و ایزوزیم بافت قلبی سرم مردان غیرورزشكار

مجله‌ی پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

32

1

1389

5

تأثیر همزمان مصرف كراتین مونوهیدرات و تمرین مقاومتی بر میزان فعالیت آنزیم های كبدی سرم مردان غیرورزشكار

مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

12

1

1389

6

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی- تعادلی، سرعتی- تعادلی و تعادلی بر تعادل پویای مردان سالمند فعال

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 26

1389

7

The effect of creatine monohydrate supplementation with resistance training on liver responses in sedentary males

World Applied Sciences Journal(WASJ)

10

3

2010

8

Effect of Different Types of Training on Left Ventricular Structural and Functional Characteristics of Untrained Man Students

World Applied Sciences Journal(WASJ)

12

5

2011

9

اثر بارگیری كراتین مونوهیدرات بر پاسخ التهابی ناشی از دویدن در سرازیری در مردان كوهنورد نخبه

مجله‌ی

دانشگاه علوم پزشكی كرمان

19

4

1391

10

تأثیر مكمل سازی بلندمدت كراتین مونوهیدرات بر برخی شاخص‌های آسیب سلولی در مردان جوان غیرورزشكار

مجله‌ی پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

34

3

1391

11

تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی بر سطوح نسفاتین-1 سرمی در مردان سالمند غیرورزشكار

مجله‌ی پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

34

4

1391

12

The codification of development strategies in sport for all in East Azarbaijan province

European Journal of Experimental Biology (Pelagia Research library)

2

5

2012

13

Comparison of private and governmental sport facilities productivity in East Azerbaijan

European Journal of Experimental Biology (Pelagia Research library)

3

2

2013

14

تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات بر کراتین کیناز سرمی و آزردگی عضلانی ناشی از دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد

پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش

 

2

1391

15

The effect of acute exercise on serum vaspin levels and its relation to insulin sensitivity in overweight elderly men

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences

 

16

8

2014

16

 The Effect of Regular Aerobic Exercise and Garlic Supplementation on Lipid Profile and Blood Pressure in Inactive Subjects

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences

16

18

2015

 

17

Effects of aerobic training simultaneous with garlic supplementation on some inflammatory indices in inactive individuals

Jokull

64

1

2014

18

تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی بر سطوح آدیپونکتین سرمی در مردان سالمند دارای اضافه وزن

مجله‌ی پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

36

1

1393

 

19

تأثیر تمرین تعادلی در آب، ویبریشن کل بدن و بی‌تمرینی بر عملکرد عصبی- عضلانی، تعادل و احتمال به زمین افتادن زنان سالمند

مجله‌ی پژوهش در علوم توانبخشی

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

10

4

1393

20

تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز و کورتیزول سرم در مردان غیرفعال

مجله‌ی

دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد

17

2

1394

21

تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سوپر اکسید دیسموتاز و پروتئین‌ شوک گرمایی 70 سرمی دانشجویان مرد غیرفعال

مجلـه علوم پزشکی رازی تهران

22

134

1394

22

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر VEGF و PDGF سرمی زنان جوان غیرفعال

مجله‌ی پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

37

 

5

1394

23

تاثیر تمرین استقامتی بر آنژیوژنز عضلانی و سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در موش های صحرایی دیابتی

مجله‌ی کومش

دانشگاه علوم پزشكی سمنان

17

1

1394

24

تأثیر  شش تمرین هفته شنا و  مصرف عصاره آلوورا بر سطوح سرمی گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی 2 و گیرنده های استروژن و پروژسترون در موش های مبتلا به سرطان سینه

مجله  فیض کاشان

19

5

1394

25

The Effect of Regular Aerobic Exercise and Garlic Supplementation on Lipid Profile and Blood Pressure in Inactive Subjects

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences

17

4

2015

26

اثرات تمرین هوازی و مکمل هندوانه تلخ بر کنترل متابولیک زنان دیابتی نوع دو

فصلنامه گیاهان دارویی

4

60

1395

27

تاثیر تمرین موازی بر ترکیب بدنی و سطوح شاخص های التهاب عمومی مردان سالمند

مجله طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

6

1

1396

28

تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر مسیر پیام رسانی Wnt عضله‌ اسکلتی موش‌های صحرایی نر

مجلـه علوم پزشکی رازی تهران

24

160

1396

29

اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن‌های AIF و کاسپاز-9 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر

مجله‌ی دانشگاه علوم پزشكی فسا

7

2

1396

30

اثر تمرین استقامتی با شدت بالا بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکرومc عضله‌ نعلی موش‌های صحرایی نر

ارمغان دانش

22

5

1396

31

تأثیر 12 هفته تمرین هوازی روی نوارگردان بر بیان ژن‌های سیتوکروم c و کاسپاز-9 عضله‌ قلبی موش‌های صحرایی نر

مجله‌ی دانشگاه علوم پزشكی قم

11

6

1396

32

Effects of hypobaric Endurance Training on Graded Exercise Induced Lymphocyte Mobilization, Senescence and Their Surface Thiol Levels in Elite Male Athletes

International Journal of Applied Exercise Physiology

7

1

2018

 

ب) كتب منتشره:

ردیف

عنوان كتاب

تألیف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

1

حرکات اصلاحی (کنکور کارشناسی ارشد)

*

 

فروزش

تبریز

1386

2

آسیب شناسی ورزشی (کنکور کارشناسی ارشد)

*

 

فروزش

تبریز

1386

3

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی(کارشناسی ارشد)

*

 

فروزش

تبریز

1386

4

تغذیه برای ورزشكاران

* ویراستار

 

بامداد كتاب

تهران

1387

5

عضله اسکلتی از مولکول تا حرکت

 

*

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تبریز

1388

6

موفقیت در كاهش وزن

 

*

انتشارات شایسته

تبریز

1389

7

برنامه عملی برای کلسترول بالا

 

*

انتشارات حتمی

تهران

1390

8

دوچرخه‌ سواری

 

*

انتشارات طنین دانش و فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران

تبریز

1395

 

ج) طرحهای پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

مرجع تصویب

اعتبار طرح (میلیون ریال)

سال پایان پژوهش

1

نگرش دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نسبت به دروس عمومی تربیت بدنی

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

2

نگرش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نسبت به دروس عمومی تربیت بدنی 1و2

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

3

بررسی وضعیت فعالیت‌های ورزشی و فراغتی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1383

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

4

تأثیر تمرین با وزنه و بارگیری مکمل کراتین بر میزان فعالیت آنزیم‌های CK و LDH در دانشجویان مرد غیرورزشکار

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

5

تأثیر یک دوره برنامه تمرینی مقاومتی- تعادلی، سرعتی- تعادلی و تعادلی بر تعادل پویای مردان سالمند فعال

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

6

مقایسه تأثیر تمرینات تعادلی در آب و ویبریشن تمام بدن بر عملکرد عصبی- عضلانی، تعادل و احتمال به زمین افتادن زنان سالمند سالم

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

7

تأثیر سن بر پاسخ غلظت سرمی واسپین، نسفاتین-1 و آدیپونكتین به دنبال یك جلسه فعالیت استقامتی

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

8

تدوین استراتژی‌های توسعه‌ی ورزش همگانی استان آذربایجان‌شرقی

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

9

ارزیابی و مقایسه بهره وری اماكن ورزشی خصوصی و دولتی استان آذربایجان شرقی از دیدگاه مدیران و مسئولین

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

10

اثر تمرین استقامتی به همراه مكمل‌سازی سیر بر برخی شاخص­های التهابی در مردان جوان بی­تحرک

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

11

تأثیر تمرین استقامتی بر آنژیوژنز عضله‌ی اسکلتی و سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی(VEGF) در موش‌های صحرایی دیابتی

معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

 

د) نشانها و جوایز علمی:

استاد نمونه: سال 1394 دانشگاه  آزاد اسلامی تبریز دانشكده: علوم انسانی و تربیتی

 

سوابق اجرائی در آموزش عالی (دولتی ـ غیر دولتی)

 ریاست دانشكده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از اذر ماه سال 1395 تا آذرماه  سال 1397

 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از سال 1379 تا سال 1393

 نشانی الكترونیكی : bashiri.jabbar@gmail.com

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۱/۶/۲۰ ۰۴:۲۹

به امید موفقیتهای روز افزون جناب دکتر بشیری

۹۷/۹/۱۷ ۱۵:۳۹

با سلام تا مادامیکه هیات رئیسه را عوض نکند وضع به همین منوال خواهد بود ای کاش از هیات علمی های خود واحد استفاده می کردند که سابقه مدیریتی داشتند هیچ نهادی موافق آمدنش نبودن

۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۱۱

آرزوی موفقیت دارم برای دکتر بشیری

۹۷/۹/۱۶ ۱۴:۵۶

امیدواریم موفق باشند هر چند با این شرایط و این ...... سخت است

۹۷/۹/۱۶ ۱۱:۲۶

ضمن تبریک کحضر دکتر بشیری بزرگوار و آرزوی سربلندی ؛ به اطلاع میرساند رزومه طویل و عناوین یاد شده فوق هیچکدام به اندازه نیم سطر عنوان سمت مدیریتی و سابقه ریاست ارزش نداشته و ایکاش برای میانه بعنوان واحد بزرگ مدیران باسابقه و بزرگی را حداقل از لحاظ سابقه مدیریتی منصوب نمایند. در هر حال امیدوارم با همکاری سایر اساتید و معاونین امر و تعامل با شورای اداری و ارتباط سازنده با مرکز استان و دانشگاه مرکزی و علی الخصوص بهربرداری از موقعیت و ظرفیت مهره های حقیقی و حقوقی میانه ای و مسئولین اجرایی ؛ آموزشی و سیاسی و انتخاباتی در پیشبرد و توسعه واحد میانه کوشا و جد بوده و مورد استفاده قرار گیرد.

۹۷/۹/۱۶ ۱۱:۰۴

عزیز دل برادر سهمیه ها نابود کردند

۹۷/۹/۱۵ ۱۴:۲۱

ایجاد تحول علم مدیریت و سابقه میخواهد و درک درست از شرایط ...

۹۷/۹/۱۵ ۱۴:۱۷

چرا از سوابق مدیریتی خبری نیست با کدام تجربه این معاونین رو میخوان کنترل کنند...

۹۷/۹/۱۵ ۰۱:۳۰

تبریک و آرزوی موفقیت و سعادت برای ایشان و تبریک ویژه بابت بومی بودن مدیری از خود میانه.

۹۷/۹/۱۵ ۰۰:۴۷

سابقه مدیریتی ندارن چرا پس

۹۷/۹/۱۵ ۰۰:۳۰

...دانشگاه های پولی من جمله ازاد علم و تحصیل را در کشور نابود کردن

۹۷/۹/۱۴ ۲۳:۱۹

انشا الله موفق باشند

۹۷/۹/۱۴ ۲۲:۵۱

چه سوابق علمی درخشانی دارند
انشاله واحد میانه رو متحول میکنند

اخبار روز