درباره ما

آمده ایم تا دست در دست هم دهیم به مهر و میانه را آباد کنیم.

آمده ایم تا درباره میانه سخن بگوییم.

آمده ایم تا صدها هزار میانه ای در نقاط مختلف دنیا را دور هم گرد آوریم.

آمده ایم تا آینده ای روشن برای میانه به تصویر بکشیم.

آمده ایم تا برای انبوه مشکلات میانه و میانه ای راهکار نشان دهیم.

آمده ایم تا برای آبادانی میانه از خرد جمعی استفاده کنیم.

آمده ایم تا اتاق فکر مجازی ایجاد کنیم و وسعت خود را از میانه به دنیا گسترش دهیم.

آمده ایم تا مسئولین را از راهکارهای فرهیختگان میانه در مورد شهرشان آگاه سازیم.

آمده ایم تا پل ارتباطی بین مردم و مسئولین باشیم و مشکلات مردم را به گوش مسئولین برسانیم.

آمده ایم تا آینه زیبایی ها و زشتی های میانه باشیم و زشتی ها را به زیبایی ها تبدیل کنیم.

آمده ایم تا دست مسئول کاری و دلسوز را ببوسیم و او را در ادامه خدمت کمک کنیم.

آمده ایم تا مسئول بی برنامه و بی انگیزه را به مردم و مسئولین بالاتر معرفی کنیم.

آمده ایم تا چشم انداز سالهای دور میانه را ترسیم کنیم.

آمده ایم تا با هم باشیم و با هم بیاندیشیم و همدیگر را تنها نگذاریم.

صدای میانه، صدای مردمی است که دوست دارند زادگاهشان دست کم از شهرهای اطراف عقبتر نماند.

صدای میانه، صدای فرهیختگان میانه است که دوست دارند مسئولین شهر را در خدمت بهتر یاری دهند و نقاط ضعف و قوت آنها را گوشزد کنند.

صدای میانه، متعلق به تمام میانه ای هاست که همه آزادند در چهارچوب قانون در آن فعالیت کنند.

صدای میانه، وابسته به هیچ شخص و جناحی نیست و پایگاه مالی و فکری آن عموم میانه ایها می باشد.

صدای میانه برای تأمین هزینه های خود نه تنها دست به دامن فرد حقیقی یا حقوقی نمی شود بلکه برای رعایت حوصله و احترام کاربران، از درج تبلیغات نیز پرهیز می کند.

صدای میانه، در فقدان شبکه رادیوئی ـ تلویزیونی و کمبود مطبوعات، قصد دارد وظیفه آگاهاندن و اطلاع رسانی را عهده دار شود.

صدای میانه، نه عقد اخوتی با کسی بسته که در مقابل او اعتراض نکند و نه بنای دشمنی با کسی دارد که او را رسوا کند.

ما تنها به آبادانی میانه می اندیشیم.

صدای میانه از سال 1384 بدینسو پس از عبور از فراز و نشیبهای فراوان، با بستر کنونی به فعالیت خود ادامه می دهد و امیدواریم طبق نیاز روز و علاقه کاربران همواره قابلیتهای خود را افزایش دهد.

لازم است در این راه طولانی از طراحان سایتهای مختلف مهندسان گرمخورانی، عزیزی، سلیمانی و پوربهرامی کمال تشکر را کرده و از سردبیر ادوار مختلف سایت آقای طاهر نائبی تشکر گردد.

صدای میانه به عنوان نخستین پایگاه خبری و رسانه مجازی میانه، نخستین مجوز رسمی از وزارت ارشاد را در سال 1388 دریافت کرده و پس از تغییر رویّه وزارت ارشاد، موفق به دریافت پروانه فعالیت خبری گردید.

در طول این مدت پس از درج دهها هزار خبر حتی ۱ روز هم این سایت فیلتر نشده است و در مقابل تذکرات قانونی مرجع مربوطه، اقدام به حذف مطلب مورد مناقشه کرده است.

اکنون صدای میانه با جلب اعتماد افراد حقیقی و حقوقی به بیش از ۲۰۰ عضو حقیقی و تمامی سازمانها (ادارات، ارگانها، نهادها، نمایندگان و ...) اختیار تام داده است تا بدون نظارت مدیران سایت به درج مطلب پرداخته و بر مطالب و پیامهای مربوطه مدیریت داشته باشند.

صدای میانه اگر به این شادابی و پویایی رسیده است فقط با حمایت و حضور گرم شما کاربران عزیز بوده است.