یکشنبه ۱۰ خرداد ۹۴، ساعت ۱۳:۲۳
تصویر دکتر عبدالعظیم عظیمی