یکشنبه ۱۰ خرداد ۹۴، ساعت ۱۳:۲۵
تصویر دکتر عبدالعظیم عظیمی