چهارشنبه ۸ تیر ۰۱، ساعت ۱۲:۳۴
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه