سه شنبه ۲۴ آبان ۰۱، ساعت ۲۳:۱۸
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه