یکشنبه ۲۹ آبان ۰۱، ساعت ۲۱:۵۷
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه