دوشنبه ۱۰ بهمن ۰۱، ساعت ۰۹:۱۲
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه