سه شنبه ۱۶ اسفند ۰۱، ساعت ۱۰:۱۰
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه