پنجشنبه ۲۵ اسفند ۰۱، ساعت ۰۰:۰۹
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه