پنجشنبه ۲۵ اسفند ۰۱، ساعت ۰۰:۱۰
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه