پنجشنبه ۱۰ فروردین ۰۲، ساعت ۱۲:۵۳
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه