یکشنبه ۲۸ آذر ۹۵، ساعت ۱۱:۵۴
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه