یکشنبه ۲۸ آذر ۹۵، ساعت ۱۱:۵۵
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه