دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸، ساعت ۲۰:۰۸
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه