یکشنبه ۷ مهر ۹۸، ساعت ۰۹:۳۰
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه