چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸، ساعت ۱۹:۱۱
تصویر روابط عمومی شهرداری میانه