جمعه ۱۷ اردیبهشت ۰۰، ساعت ۱۴:۱۴
تصویر محمّدرضا نعمتی