پنجشنبه ۱۰ شهریور ۰۱، ساعت ۰۸:۳۷
تصویر اداره صمت شهرستان میانه