پنجشنبه ۱۰ شهریور ۰۱، ساعت ۰۹:۳۴
تصویر اداره صمت شهرستان میانه