یکشنبه ۲۷ آذر ۰۱، ساعت ۰۹:۲۶
تصویر اداره صمت شهرستان میانه