سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۰۲، ساعت ۱۹:۳۶
تصویر طاهر نائبی