هنوز کسی روابط عمومی شهرداری آچاچی را دنبال نمی‌کند.