روابط عمومی شهرداری آچاچی هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.