پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۰۰، ساعت ۰۹:۵۳
تصویر روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میانه