پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹، ساعت ۱۱:۴۹
تصویر روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میانه