روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.