روابط عمومی شهرداری میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.