کد خبر: ۸۶۰۰۵
۱۰۵۶ بازدید
۶۴ دیدگاه

مبحث 18 از سلسله مباحث 30 گانه میانه شناسی:

فرمانداران تاریخ میانه

۹۷/۹/۵
۱۶:۱۰

خواننده عزیز! پیش از مطالعه این مقاله حتماً مقاله تاریخچه فرمانداری میانه (لینک) را مطالعه فرمایید.

 

تحقیق و تدوین مقاله حاضر و مقاله تاریخچه فرمانداری میانه واقعاً پرمشقت و زمانبر بود. پرمشقت بخاطر سئوالات و ابهاماتی که وجود داشت و زمانبر بدان خاطر که یافتن اطلاعات فرمانداران ناامیدم کرده بود. در 15 سال گذشته، نه فرمانداری، نه استانداری و نه وزارت کشور اطلاعات فرمانداران قدیم میانه را نداشتند. نه اسم و نه ترتیبشان را می دانستند و نه گذشته و آینده شان را. لااقل در این مدت شخصاً این تقاضا را از 7-6 فرماندار داشتم ولی هیچیک اطلاعی از گذشته نداشتند. لذا در تدوین این مقاله دست به دامن کتابها، مقالات و روزنامه قدیمی شدم یا از افراد قدیمی پرسیدم که به ویژه جناب محمود مشایخی از پیشکسوتان شهرداری میانه، اطلاعات ذیقیمتی به بنده دادند. لذا تقاضامندم در تکمیل و تصحیح بانک اطلاعاتی فرمانداران تاریخ میانه به بنده یاری فرمایید از طریق همین سایت یا از طریق تلگرام (T.me/MSNaebi).

پیش از تقسیمات کشوری سال 1327 شمسی، آذربایجان در دوره دموکراتها از حکومت مرکزی مستقل شد و در بهمن ماه 1324 صاحب فرمانداری شد و زرندی به سمت فرمانداری میانه منصوب شد که عمر فرمانداری اش به گردش سال نرسید و با سقوط حکومت دموکراتها، عمر فرمانداری او نیز تمام شد.

با چشم پوشی از این فرمانداری، نخستین فرماندار میانه در سال 1327 که بود؟ او ابراهیمی بود. ابراهیمی حدود 1 سال فرماندار شهرستان میانه بود. پیش از او میانه چه بود؟ گفتیم با توجه به اصلاح قانون تقسیمات کشوری، در دهه 1317 تا 1327 شمسی، مجموعه استانهای کنونی آذربایجانشرقی و اردبیل فقط دو شهرستان به نامهای تبریز و اردبیل داشت و میانه بخشی از تبریز بود. در آن سالها عبدالله خان انصاری بخشدار بخش میانه بود. عبدالله خان انصاری از سلسله جلیله انصاری های ایشلق، نخستین و طولانی ترین شهردار تاریخ میانه از سال 1314 تا 1320 بود و بعد از شهرداری، بخشدار شده بود که در بخش شهرداران میانه(لینک) از او یاد شد.

دومین فرماندار میانه، جهانشاهی بود. جهانشاهی نیز بین 2 تا 3 سال بر میانه صدارت کرد.

مجید احسانی سومین فرماندار میانه بود. مجید احسانی اولین و آخرین فرماندار میانه ای دوره پهلوی بود. او دقیقاً از زمان راه اندازی فرمانداری میانه در سال 1327، شهردار میانه شده بود و تا سال 1331 شهردار ماند. با رفتن جهانشاهی، شهردار میانه را فرماندار کردند. او از تابستان 1331 فرماندار میانه شد و به مدت 22 ماه تا ابتدای تابستان 1333 فرماندار میانه باقی ماند. بعد از دو سال دوباره شهردار میانه شد. او در مجموع با 5.5 سال شهرداری، سومین شهردار طولانی مدت تاریخ میانه است. احسانی در حکومت دموکراتها جزو شورای بلدیّه نیز شده بود.

چهارمین فرماندار میانه، به مدت 4 سال فرمانداری کرد. او رشدیّه نامی بود و تا سال 1337 برای میانه فرمان می راند. اما مگر این تخت صدارات بر که وفا کرده که بر رشدیه هم وفادار بماند؟

لذا رشدیّه، جای خود را به روحی داد.  فرصتی بود تا روحی به مدت 3 سال تا سال 1340 بر میانه حاکم باشد.

سپس یک فرماندار بی بخت و بی عمر به نام اعتضادی جایگزین روحی شد که تنها 4 ماه فرماندار میانه بود و هنوز خودِ اداره را نشناخته بود که عزل شد.

به مدت کوتاهی رشیدگر فرمانداری میانه را عهده دار شد اما بخت فرمانداری با او نیز یار نبود.

به  دنبال او، غلامحسین غضنفری از خانهای لرستان، وارد میانه شد. او از آن فرمانداران پرعمر بود که 6 سال بر صندلی فرمانداری میانه تکیه زد. عمر هر مدیری طولانی شد یا توانایی زیادی داشته یا تملق زیاد و او را ما نمی دانیم بر کدام صراط بود؟

حدود سال 1346 شده بود که زعفری را به مدت 2 سال به عنوان فرماندار میانه برگزیدند.

زعفری دو سال بعد جای خود را به اشکوری برهان داد تا او 5 سال در میانه فرماندار باشد و سالِ میانه را به 1353 برساند.

حال نوبت محمدصادق تسوجی زاده بود تا با 4 سال فرمانداری، هم عمر فرمانداری خود را تمام کند هم عمر حکومت پهلوی را. بی تردید او بخت برگشته ترین و پربلاترین فرماندار میانه بود. اواخر دوره فرمانداری او مصادف شد با موج اعتراضات سیاسی کشور که موج آن به میانه نیز رسیده بود و بی تردید او در سرکوب و کنترل اعتراضات و اعتصابات، نمی توانست مانند شهرهای بزرگ عمل کند.

در ماههای آخر حکومت پهلوی، ناتوانی او در کنترل شهر محرز شد و او را برداشتند و جلیل امینی به عنوان کفیل فرمانداری، ماههای آخر را سرپرستی کرد تا بهمن 57 فرا رسد. در یک صورتجلسه شورای تامین در آذرماه 1357، نام جلیل امینی به عنوان فرماندار آمده است.

 حال حکومت پهلوی به پایان رسید و حکومت اسلامی جایگزین آن شد.

 

با پایان حکومت پهلوی و آغاز حکومت جمهوری اسلامی، جمشید محبوبی تا چند ماه سرپرستی فرمانداری میانه را عهده دار بود.

جمشید محبوبی چمدان خود را بسته و به عنوان فرماندار خلخال، راهی خلخال شد تا سیدعلی طباطبایی به عنوان نخستین فرماندار حکومت جدید در میانه فرمانداری نماید.

عمر فرمانداری طباطبایی به یک سال نرسید تا اینکه برای کمتر از دو سال فرمانداری میانه را به علی جوانی راد دادند.

سومین فرماندار شهرستان میانه در جمهوری اسلامی، حکم الله پزشکی بود. پزشکی یک میانه ای تهران نشین بود و کارمند بانک ملی بود و با آغاز انقلاب به کسوت انقلابیون درآمده بود و از طریق همین فرمانداری و رفتار مردمی، به مجلس دوم شورای اسلامی راه یافت و از همان روز از دسترس خارج شد! او در سال 1361 وارد میانه شد و یکسال بعد در انتخابات مجلس دوم شرکت کرد و با کسب بالاترین رکورد رأی در تاریخ میانه، نماد و نماینده مردم میانه شد.

در ایام استعفای حکم الله از فرمانداری عجالتاً تا انتصاب فرماندار اصلی، حیدر قدسی سرپرستی فرمانداری میانه را بر دوش کشید تا اینکه در سال 1362 حسن اورنگ پور را از فرمانداری خلخال به فرمانداری میانه فرستادند که پیش از خلخال نیز فرماندار مراغه بود.

عمر اورنگ پور نیز به اندازه یک گردش کامل زمین دور خورشید نرسید و جای خود را به احمد یکتایی داد تا او نیز برای حدود یک سال، تجربه فرمانداری میانه را داشته باشد. او فرزند امام جمعه خلخال بود و پیش از اورنگ پور، فرماندار خلخال بود. به عبارتی دو فرماندار متوالی میانه، هر دو فرماندار خلخال بودند. احمد یکتایی از سال 1365 تا 1367 فرماندار میاندوآب نیز شد.

بعد از یکتایی به مدت دو سال تا سال 1365 شهرستان بزرگ میانه توسط ابراهیمی، رضایی، بابادی و سپس بهمن عابدینی سرپرستی شد.

تلاطم انتصاب و انفصال فرمانداران میانه پس از انقلاب اسلامی، نشان میدهد که یا انتخابها صحیح نبودند یا بخاطر شرایط انقلابی، یافتن فردی که جامع تخصص و تعهد باشد سخت بود. لذا می بینیم در فاصله آخرین فرماندار پیش از انقلاب، 5 فرماندار و 2 سرپرست آمده و رفته اند.

در سال 1365 مدیریت کلان شهرستان به ثبات و آرامش رسید و یکی از قویترین فرمانداران تاریخ میانه به نام نجفی آذر وارد میانه شد. جواد نجفی آذر همراه با آیت الله ارومیان امام جمعه وقت و رحیمیان شهردار وقت، هر سه مراغی بودند. نجفی آذر پس از 9 سال و رفت و آمد 10 فرماندار و سرپرست، نخستین فرمانداری بود که 5 سال بر میانه صدارت کرد و اگر اصرار استاندار به انتقال او به عنوان فرماندار تبریز نبود، همچنان در میانه بقا داشت.

با رفتن نجفی آذر به فرمانداری تبریز، یعقوب عزیززاده فرماندار میانه شد. عزیززاده نیز به مدت 5 سال فرماندار میانه شد تا شاید این دو فرماندار اخیر ، ثباتی برای میانه در ترمینال رفت و آمد فرمانداران بدهند. عزیززاده پیش از میانه، از شهریور تا بهمن 1370، نخستین فرماندار پارس آباد بعد از الحاق به استان اردبیل بود. بعد از میانه نیز فرماندار مراغه شد و اکنون عضو شورای شهر اردبیل است.

عزیززاده در سال 1375 جای خود را به اروجعلی محمدی داد تا وی نیز 3 سال در میانه فرمانداری کند. اروجعلی محمدی در کارنامه خود سابقه فرمانداری خلخال را داشت. او بعداً فرماندار مرکز استان شد تا دومین فرماندار میانه باشد که سکانداری مرکز استان را عهده دار می شود.

با رفتن محمدی، چند ماهی سیدسعید کاشانی؛همو که بعدها فرماندار ملکان و عجب شیر شد؛ کفالت فرمانداری را برعهده داشت تا این مقام را به عبدالله فاتحی تحویل دهد. عبدالله فاتحی از سال 1378 تا 1380 فرماندار میانه شد.

در دوره دوم اصلاحات خاتمی، رحیم شهرتی فر به مدت 4 سال از سال 1380 تا 1384 فرماندار میانه شد. او متولد 1340 در تبریز بود. شهرتی فر در دیماه 1392 به عنوان فرماندار تبریز و در مهرماه 1396 به معاونت سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی ارتقا یافت. دکتر شهرتی فر از فرمانداران به یاد ماندنی میانه بود و ارتقاهای مدیریتی آتی موید این ادعاست.

تقریباً در تمام دولت اول احمدی نژاد از سال 1385 تا 1388، کریم رفرف فرماندار میانه بود. شاید معدل این دو فرماندار متوالی، عدد 10 شود.

با آغاز دولت دوم احمدی نژاد در مرداد 88 ، سیدحمید یزدانی فرماندار میانه شد. او پیشتر فرماندار سراب بود.

یزدانی تنها یک سال بعد در شهریور 89 جای خود را به تقی خلفاپور داد تا او نیز 42 ماه در عالیترین جایگاه دولتی میانه باقی بماند. خلفاپور 7 ماه هم در دولت روحانی خدمت کرد و بخت با خلفاپور یار بود که نزدیک به یکسال از فرمانداری اش را به عنوان فرماندار ویژه و معاون استاندار خدمت کرد.

خلفاپور در اسفند 92 جای خود را به اسماعیل حیدری آزاد داد تا به مدت 14 ماه فرماندار میانه باشد. حیدری آزاد نخستین فرماندار میانه بود که رسماً به عنوان فرماندار ویژه و معاون استاندار منصوب شد. در کارنامه خود فرمانداری قوچان در استان خراسان و شازند در استان مرکزی را داشت و شاید عجیب بود که یک بار خرق عادت شد و فرمانداری غیر از سیکل چرخشی فرمانداران خلخال و مراغه و سراب و میانه به فرمانداری میانه منصوب شد. او پس از میانه در بازرسی ریاست جمهوری فعالیت داشت تا اینکه در آبان 1397 به سمت فرمانداری بندر انزلی منصوب شد. وی متولد 1353 در تهران و اصلاً سرابی بود.

حمید شکری گزینه بعدی دولت روحانی برای فرمانداری میانه بود. وی پیشتر به مدت 4 سال فرماندار شهرستان میاندوآب بود. شکری از اردیبهشت 1394 به مدت 3 سال فرماندار ویژه میانه بود تا اینکه در اردیبهشت 1397 به عنوان فرماندار ویژه مراغه منصوب شد که به هرحال شهرستانی بزرگتر از میانه، با سابقه پایتختی حکومت ایلخانیان بود و نشان از ارتقای حمید شکری داشت. شکری فردی معتدل و باتجربه بود و در آرامش سیاسی میانه سهم داشت.

با انتقال شکری به مراغه، میانه به مدت 3 ماه در کش و قوس مهره های مختلف برای تصدی این پست خطیر بود و در این مدت سرپرستی فرمانداری بر عهده مشایخی، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بود و در نهایت برخلاف عادت و عرف وزارت کشور، محمدرضا مشایخی به عنوان فرماندار ویژه شهرستان میانه منصوب شد و به جایگاه معاونت استانداری ارتقا یافت. انتصاب یک فرد بومی به سمت فرمانداری مانند ریاست دادگستری، ریاست اداره اطلاعات، فرماندهی نیروی انتظامی، ممنوع نیست اما شاذّ و نادر است لیکن سوابق خوب وی در سمت بخشداری کاغذکنان و بخشداری مرکزی میانه و درخواست و همت همشهریان میانه ای این امر را محقق کرد. مشایخی متولد 1351 در میانه، غیر از حکم الله پزشکی که تهران نشین میانه ای بود، تنها میانه ای در حکومت اسلامی است که متولد و بومی میانه بود و به بالاترین جایگاه دولتی شهرستان نائل شد. پیشتر در حکومت پهلوی، مجید احسانی به عنوان یک میانه ای بومی در 1331 به سمت فرمانداری میانه رسیده بود اما آن گاه تقسیمات کشوری و انتصابها، نوپا و نوباوه بود و در این 66 سال هرگز چنین انتصابی برای میانه وجود نداشت.

محمدصادق نائبی 

لینک سلسله مباحث میانه شناسی

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۷/۹/۱۴ ۱۱:۱۳

درود بر شما زحمت کشیده اید.

۹۷/۹/۸ ۱۸:۵۷

شهر ما واصولا کشور ما طوری است که در برهه هایی دچار بنام آزادی هرج ومرج بوجود آمده و بدنبال آن برای رهایی از این وضعیت بقول شما خفقان بوجود آمده حاکمیت وجامعه نتوانسته حد وسطی را پیدا کند وبر طبق آن توسعه ورشد مادی ومعنوی را بطرز صحیح ادامه دهد

۹۷/۹/۷ ۲۰:۳۴

سلام جناب آقای نایبی وتشکر از زحمات ارزشمند جنابعالی
در اسامی فرمانداران نام آقای برهان را قید فرموده اید در تایید عرض می نمایم که کوچه فعلی که بنام شهید نریمان همتی شناخته می شود وحسینیه رزمندگان در آن کوچه قراردارد قبل از انقلاب بخاطر سکونت آقای فرماندار کوچه برهان نامیده می شد

۹۷/۹/۷ ۲۰:۳۰

بهانه بهتری برای توجیه بی خیالی و بی تفاوتی بیآورید. مگر مشکل 20_30 سال پیش است؟

۹۷/۹/۷ ۲۰:۱۹

باید قبول کنیم که اون خفقانیکه تو میانه به وجود آوردن تو مراغه نیست این خفقانها مردم میانه را ساکت کرد و اینگونه تربیت کرد این خفقان تو میانه برای جلوگیری از رشدش توسط چه کسی به وجود آمده؟

۹۷/۹/۷ ۱۸:۳۷

حق با شماست. فاصله هوایی میانه تا تبریز 135 کیلومتر و تا زنجان 108 کیلومتر ولی تا اردبیل تنها 105 کیلومتر است. شاید جبروت جبل بوزقوش و سبلان ما را به واهمه واداشته ولی واقعیت این است که فاصله هوایی (فاصله ایده آل) میانه تا اردبیل حدود 100 کیلومتر است.

۹۷/۹/۷ ۱۸:۱۶

نزدیکی به مراکز بزرگ, فقط یک مولفه پیشرفت است. عوامل دیگری مانند جنس مردم اهمیت دارد. جنس مردم غرب استان ما, فارق از جنس مردم شرقش هست. مردمان بناب و مراغه و شبستر را نباید با مردمان سراب و هشترود و میانه دانست.

۹۷/۹/۷ ۱۴:۱۸

و البته اگر نزدیکی به تهران آبادی می‌آورد پس باید میانه آبادترین شهر آذربایجان باشد پس مشکل اصلی از مرکز استان هست که این پتانسیلهای میانه را میبیند و جلوی رشد را میگیرد

۹۷/۹/۷ ۱۴:۱۶

البته چه کسی امکان جذب سرمایه‌گذار را در ابهر میدهد چه کسی سرمایه گذار را فراری نمیدهد چه کسی فقط به خاطر یک آثار تاریخی گنبد سلطانیه را شهرستان میکند درصورتیکه شهر زیرزمینی کندوان باارزشترین اثر تاریخی آذربایجان بلکه ایران هست

۹۷/۹/۷ ۱۴:۱۳

شما رشد جمعیت ماهنشان را با زشد جمعیت میانه مقایسه کنید متوجه میشویم

۹۷/۹/۷ ۱۴:۰۵

اقای نائبی ممنون که چنین کامنت هایی روبخاطرخنده ومزاح برای همشهریان تاییدودرج میکنید.ههه

۹۷/۹/۷ ۱۴:۰۴

مااینجاتقسیمات انجام نمیدهیم، فقط بحث فاصله کردیم.بارهاتوهمین سایت درموردجاده ارموداق کریق مطلب گذاشته شده که فاصله میانه اردبیل رو120کیلومترمیکنه.
الان خلخال هم تقریبا به موازات خطی میانه هست.فاصله خلخال تااردبیل110هست.

۹۷/۹/۷ ۱۳:۴۸

حیف میانه نیست زیر مجموعه زنجان بشه ما همیشه باید آذربایجان بمانیم

۹۷/۹/۷ ۱۳:۲۷

نولار مگر؟ قم کشور میشه ایرادی نداره میانه بشه جزو استان قزوین ایرادی داره؟

۹۷/۹/۷ ۱۲:۵۱

همیشه هم نزدیکتربودن به مرکزراهکارورشدوتوسعه نیست،زنجان درمسیرماست ولی مسیرزنجانی ها ازمیانه نیست.الان مراغه مثل میانه درشاهراه ارتباطی نبودیاخودمنطقه مرزی بودن هم بخاطرداشتن گمرک منطقه ازادوبازارچه امتیازه.البته مرزهای مثل ماکوجلفارونبایدمثل میرجاوه یکی دونست.

۹۷/۹/۷ ۱۲:۴۲

فاصله میانه به اردبیل هیچگاه کمتراز160نمیشه اون فاصله 120که شمامیگیدفاصله میانه تانیره،نیرتااردبیل هم40تاست.زنجان درهرشرایطی نزدیکترازاردبیله

۹۷/۹/۷ ۱۱:۲۹

بله فاصله شاید اولویت پنجم باشد. زبان, گویش, دین, مذهب, روحیات, تاریخ و ... اولویت دارند. 

۹۷/۹/۷ ۱۱:۲۴

بنده موافق هیچ الحاقی نیستم شرایط ایده ال تشکیل استان مستقل هست ولی بانظرشماااتفاقااگراین ماده قانونی رادرنظربگیریم جالبه میانه بایدجزاستان اردبیل بشه نه زنجان!!
فاصله میانه زنجان134هست ولی فاصله میانه اردبیل ازطریق ارموداق120میشه.
میانه ازشهرهای مثل پارس اباد،بیله سواربه اردبیل نزدیکتره.
ولی تقسیمات کشوری همیشه برمبنای فاصله نیست،جغرافیاهم تاثیرگذاره،مثل استاراکه جغرافیاش شبیه گیلانه هرچندبه اردبیل نزدیکتره ولی گردنه داره.

۹۷/۹/۷ ۱۰:۵۴

سؤالتان را شوخی میگیرم. میانه در آذربایجان جزو قم در آنسوی تهران باشد؟ 😁

۹۷/۹/۷ ۱۰:۵۲

بله ولی ابتدای ماده تاکید شده "با حفظ جهات سیاسی و اجتماعی". دهها شهر و روستا میتوان شاهد آورد که با فاصله, تقسیم نشده اند وگرنه قره چمن و رجئین باید مال میانه و میانه هم زیرمجموعه زنجان میشد.

۹۷/۹/۷ ۱۰:۵۱

هدف از طرح موضوع ، مسافت و راه دسترسی (جاده و راه آهن) به زنجان و به تبع آن شهرهای مرکزی کشور می باشد

۹۷/۹/۷ ۱۰:۲۸

امکان انتزاع میانه از تبریز و اتصال به استان بهتر مثلا قزوین یا قم یا اصفهان وجود ندارد؟

۹۷/۹/۷ ۰۹:۵۰

اقای نائبی البته تقسیمات کشوری نیازبه بحث زیادی داردولی تاجایی که اطلاع دارم برطبق ماده ده تقسیمات کشوری هرروستاوشهروشهرستانی به نزدیکترین مرکزش وصل میشود،چرادرموردمیانه این اتفاق نیفتاده ونمیفتد؟

۹۷/۹/۷ ۰۸:۴۷

اگر تصور می کنید ابهر بخاطر مرکزیت زنجان رشد کرده, صحیح نیست بلکه ابهر بخاطر نزدیکی به تهران و حضور دهها سرمایه گذار که ابهری هم نیستند رشد کرده. در مجموعه زنجان باید به شهرهای محرومی مانند قیدار و طارم و ماهنشان هم نگاه کنیم. برای زنجان شرایط ماهنشان نسبت به ما بهتر است پس چرا اینگونه محروم است.

۹۷/۹/۷ ۰۸:۳۷

باسلام
آقای مهندس نایبی
به نظر شما بهتر نیست شهرستان میانه از استان آذربایجان شرقی جدا شده و یک از شهرستان های استان زنجان شود؟

۹۷/۹/۷ ۰۰:۵۱

با اینهمه شخصیت پرستی و کیش پرستیدن به جایی نمی رسیم

۹۷/۹/۷ ۰۰:۴۷

هر ملتی تاریخ خود را نداند محکوم به شکست هست

۹۷/۹/۶ ۲۲:۳۵

مهم، وزارت راه و شهرسازی است. ظاهراً دنبال این هستند که تعداد پلها و تونلها و طول مسیر بیشتر باشد تا پیمانکارها به درآمد بیشتری برسند.

۹۷/۹/۶ ۲۲:۳۴

آن گاه میانه مرکزیت یک حاکم بود اما نمی دانم آن زمان تبریز همتراز میانه بوده یا مافوق یا مادون آن؟

۹۷/۹/۶ ۲۱:۱۵

باسلام آقای نایبی .از سمت روستای لیوانلو میانه ساخت جاده به روستای باش کند سراب و رسیدن به جاده اصلی سراب به اردبیل امکان پذیر نمیباشد؟ که هم به شهر نیر و سراب و هم راه نزدیک به شهرهای اردبیل و سرعین برای میانه باشد

۹۷/۹/۶ ۲۱:۰۰

مثلا دوره مایانا

۹۷/۹/۶ ۲۰:۰۳

مثلا؟

۹۷/۹/۶ ۲۰:۰۲

بناب آن زمان با مراغه شناخته می شد و نماینده مشترک داشتند وگرنه دقیقتر اگر بگوییم بله بنابی بود.

۹۷/۹/۶ ۱۹:۱۵

جمله شما را اصلاح میکنم طبق بیانات مذکورتان در زمانهای زیادی نیز تبریز تحت میانه بوده است

۹۷/۹/۶ ۱۸:۱۶

آقای نایبی در زمان نجفی آذر ، آقای رحیمیان (شهردار) بنابی بودند نه مراغه ای

۹۷/۹/۶ ۱۵:۲۵

سلام. در مقاله 17 شرح کامل تقسیمات میانه در تاریخ را نوشته ام. میانه همواره جزو آذربایجان و تحت تبریز بوده است.

۹۷/۹/۶ ۱۴:۱۵

آقای نائبی تشکر برای این همه مطالب زیبا. سوالی داشتم. تا حالا در طول تاریخ شده میانه تحت نظر مرکز استان دیگری باشه؟ مثلا مثه استارا یا بیجار که استانشون عوض شده. تشکر

۹۷/۹/۶ ۱۳:۱۶

الان از طریق چند مسیر مالرو میتوان از میانه به سراب رفت لیکن اصلی ترین, کوتاهترین و بهترین مسیری که میتواند راه سراب را تا تهران کوتاه کند, اتصال روستای جلده باخان سراب به روستای نشق میانه است.

۹۷/۹/۶ ۱۲:۰۶

باسلام خدمت آقای مهندس نایبی. یک سوال دارم. جاده ای که از میانه به سراب ساخته خواهد شد ،از کدام مسیر میباشد؟ لطفا تشریح فرمایید

۹۷/۹/۶ ۱۰:۲۰

یا خیلی بدبین هستید یا احتمالاً شما هم از جمع انهایی هستید که برایش پاپوش دوختند 😉

۹۷/۹/۶ ۱۰:۰۳

بهرتین فرمانداری که مردم میانه به خود دیده اند ، فقط دکتر حیدری آزاد بود

۹۷/۹/۶ ۰۸:۱۵

بسم الله شما شروع کنید

۹۷/۹/۶ ۰۷:۲۵

 مطلب زیبایی بود  و با علاقه مطالعه کردم  بسیار  عالی بود . متشکرم

۹۷/۹/۶ ۰۱:۳۱

امروز ما باید آینده را برای آیندگان بسازیم همانطورکه گذشتگان برای ما ساختند همانطوری که با بیل و کلنگ برای ما تونل زدن و در کارشان خیانت نکردن ما هم باید بسازیم تا در آینده استفاده کنند
البته منکر گذشته نیستیم ولی فقط در گذشته بودن خوب نیست یه زمانی حرفهای خوبی تو سایت گفته میشد برای آینده میانه امیدواریم که تکرار شود

۹۷/۹/۶ ۰۰:۳۴

منع قانونی ندارد اما اعضای شورای  تامین غالبا نباید بومی باشند تا رودرواسی و تبعیض و ... وجود نداشته باشد. شما اگر 5 عضو شورای تامین در 20 شهرستان استان را بررسی کنید از 100 نفر, 3 نفر بومی وجود ندارد.

۹۷/۹/۵ ۲۳:۱۳

سلام ایا فرمانده انتظامی شهرستان باید اهل خود شهرستان باشد؟ و بومی بودن ممنوع است؟ در دوران خدمت سرهنگ سلطان فرمانده انتظامی هشترود بود که خود هشترودی بود

۹۷/۹/۵ ۲۳:۰۱

من نشنیده ام. لطفا اگر دسترسی به قوم و خویششان دارید بپرسید حدودا چه سالهایی بوده؟

۹۷/۹/۵ ۲۲:۱۹

ایشان 'زندشاهی' داماد خانواده ای میباشند مدتی در میانه فرماندار بودند ضمنا غیر بومی بوده اند اینجا ازدواج کرد ه اند شاید پسوند زندشاهی باشد

۹۷/۹/۵ ۲۱:۵۶

سلام

من زندشاهی نشنیده ام. از کجا این اسم را می گویید؟

۹۷/۹/۵ ۲۱:۵۲

سلام آقای نایبی سوالی داشتم با این عنوان که آقای جهانشاهی همان زندشاهی هست یانه

۹۷/۹/۵ ۲۱:۰۱

چقدر جمله زیبایی است. شاید حرف خوبی نباشد ولی الاغ اگر در یک مسیر سُر بخورد اگر یک سال بعد دوباره از آن مسیر عبور کند، حتی در خشکی تابستان هم باشد، دقیقا به همان نقطه که رسید، تأمل می کند و درنگ می کند. چون او از تاریخ عبرت گرفته است. وای به حال انسانی که در تاریخ 2 بار اشتباه کند. اشتباه در انتخابات، اشتباه در ساخت یک پروژه، اشتباه در راندن یک سرمایه دار. اشتباه در تعیین راه. اشتباه در رد کردن یک کارخانه صنعتی. 

۹۷/۹/۵ ۲۰:۵۸

اجازه دهید تا عمر باقی است گذشته را گردآوری کنم، آینده را آیندگان بسازند.

۹۷/۹/۵ ۲۰:۱۷

من نمیگم از گذشته عبرت نگیریم بلکه همانقدر که به گذشته توجه داریم به آینده هم توجه داشته باشیم به طور یکسان نه اینکه فقط به فکر گذشته باشیم و از آینده مغفول بمانیم

۹۷/۹/۵ ۲۰:۰۹

ملتی که تاریخش را نداند و از آن عبرت نگیرد محکوم به شکست است.

۹۷/۹/۵ ۲۰:۰۵

چقدر گذشته ات را میدانی؟ هر چقدر ناآگاه به گذشته ات باشی (و باشم), به همان میزان خطاها و اشتباهات را تکرار خواهیم کرد. شرط آینده سازی, گذشته دانی هست. همان کاری که اروپای وسطایی کرد. 

۹۷/۹/۵ ۱۸:۵۷

لطفا"از خودتان به خودتان تعریف نکنید.

۹۷/۹/۵ ۱۸:۵۴

بنده با فرماندار محترم آقای دکتر مشایخی همکلاس بودن اطلاع دارم متولد ۱۳۵۲ هستند

۹۷/۹/۵ ۱۸:۵۰

آقای نائبی با تشکر از مقالات بسیار ارزشمندتان
بهتر نیست این همه در گذشته نمانیم و اندکی هم به فکر آینده باشیم

۹۷/۹/۵ ۱۸:۲۹

با تشکر از مهندس نایبی
حیدری آزاد زمانی که فرماندار میانه بود، قدرت و اعتبارش از هر دو نماینده ان دوره بیشتر بود و بواسطه این اعتبارش در پایتخت توانست مجوز نیروگاه را برای میانه بگیرد که کاری بسیار بزرگ بود
ولی حیف نگذاشتند بماند و خدمت کند

۹۷/۹/۵ ۱۸:۰۴

یاشاسین حیدری آزاد

۹۷/۹/۵ ۱۶:۴۳

اگر با گوگل ارت نگاه کنید، میانه به گیلان بسیار نزدیک است و فاصله 300 کیلومتری کنونی می تواند 180 کیلومتر باشد. 

پیش از انقلاب طرحی بود که شمالغرب کشور به دریا برسد. نزدیکترین و بهترین راه نه آستارا، که راه میانه ـ فومن است. از میانه در ساحل قیزیل اوزن پیش رفته از کنار سد اوستور عبور کرده و از جنگلهای خلخال گذر کرده و به شهر فومن می رسیم و از فومن به لب دریا می رویم.

راه استاندارد فعلی 300 کیلومتر، راه غیراستاندارد 225 کیلومتر و راهی که اکنون به عنوان یک پروژه است و هیچ خبری از آن نیست، 180 کیلومتر است.

۹۷/۹/۵ ۱۶:۲۶

باسلام آقای نایبی. جاده میانه به فومن از کدام مسیر میباشد. لطفا تشریح فرمایید

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز