انجمن موی تای شهرستان میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.