کد خبر: ۱۳۸۴۶
۲۲۷۹ بازدید
۱ دیدگاه (۱ تایید شده)

آگهی مزایده اجرای طرح کارت پارک شهر میانه

۱۳۹۲/۵/۲۶
۱۰:۱۷

آگهی مزایده مرحله اول ـ نوبت دوم

اجرای طرح کارت پارک شهر میانه

سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه به استناد مصوبه مورخ ۱۶/۴/۹۲ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره  ۵۴۷ ـ ۳۰/۴/۹۲ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد اجرای طرح کارت پارک در خیابانهای بانک ملی ، شهید مجدی و شهید حاجی اصغری (شیخ الاسلامی) را به یکی از شرکتهای خدماتی صلاحیت دار واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲/۶/۹۲ جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت سازمان به آدرس www.miyanehtaxi.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ مدیر عامل سازمان

** آگهی فوق در صفحه ۱ ضمیمه محلی روزنامه ابتکار روز پنج شنبه مورخه ۲۴/۵/۹۲ ـ شماره ۲۶۵۸ منتشر شده است.

شرایط مزایده (فایل PDF ـ برگ A4) :

sharayte mozayedeh

فرم پیشنهاد قیمت (فایل PDF ـ برگ A5) :

pishnahade ghimat

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۲/۵/۲۶ ۰۵:۴۸
منبع آگهی فوق :
http://miyanehtaxi.org/?p=886

اخبار روز