شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه