هنوز کسی روابط عمومی انجمن کوهنوردان ایران-میانه را دنبال نمی‌کند.