روابط عمومی انجمن کوهنوردان ایران-میانه هنوز تصویری منتشر نکرده است.