روابط عمومی انجمن کوهنوردان ایران-میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.